Vreme je da otkrijete formulu uspeha

Vreme je da
otkrijete formulu uspeha

Nezavisno od toga koliko ko ima godina, svi imamo nešto zajedničko: želju za uspehom!
Svi želimo da napravimo veliki uspeh, osetimo moć, snagu, slavu, balans u životu i da sve konačno bude kako smo zamišljali.

Međutim, uspeh kao takav nije lako dostići, a još je teže otkriti koji je najbolji način kako do njega doći. U redu, znamo da je pametna akcija neophodna za postizanje željenih rezultata, međutim da li je pored toga potrebno još nešto? Naravno da jeste.

Predstavljamo vam 4 glavna i jedan dodatni element od kojih zavisi vaš uspeh:

#1 Započnite sa jasnom idejom gde želite da stignete

…ili, drugim rečima napravite jasnu ,,sliku sopstvenih kriterijuma uspeha”.

Pre nego što započnete svoj projekat neophodno je da definišete svoje ciljeve. Razmislite o konkretnim rezultatima koje želite da postignete i na skali od 0 do 10 ocenite koliko vam je jasan cilj koji ste sebi postavili. 0 znači da nemate predstavu, 2-3 znači da je cilj nejasan (na primer: ,,moj cilj je da budem srećan i uspešan”), dok 10 znači da je cilj veoma konkretan i ima jasan, objektivan S.M.A.R.T. kriterijum.

#2 Radite na ostvarenju svog cilja… svakodnevno

Na skali od 0 do 10, ocenite u kojoj meri preduzimate akcione korake koji vode ka prethodno definisanom cilju. 0 znači da ne preduzimate nikakve korake, a 10 da dajete svoj trenutni maksimum.

#3 Naučite nove veštine ili razvijte novu strategiju koja će doprineti vašem uspehu

Naši talenti su nasledni, ali su naše veštine nešto što razvijamo tokom života. Kada je reč o postizanju željenog rezultata, možete biti ekspert ili vam mogu nedostajati veštine koje su neophodne za ostvarenje tog rezultata. Možete da uradite malu samoprocenu. Postavite sebi pitanje: “Gde se nalazim na zamišljenoj skali veština?” 0 znači da ne posedujete potrebne veštine, a 10 da ste ekspert.

#4 Zadržite pozitivan stav

Kako izreka kaže: “Stav je mala stvar koja pravi razliku.” Stav je jedina komponenta u našoj formuli koja može biti pozitivna i negativna. Ukoliko imate jak negativan stav prema cilju koji želite da postignete, nećete daleko dogurati. Ponekad je dovoljno da imate samo trunku sumnje, sitan glas koji vam govori “nećeš uspeti”, pa da celokupan Indeks uspeha postane negativan. S druge strane, kako stav prema uspehu postaje pozitivniji, verovatnoća za postizanje uspeha raste. Na skali od 1 do 10 i od -1 do -10 ocenite vaš stav prema konkretnom projektu.

#5 Kreirajte dugoročnu viziju

Dugoročna vizija nije direktno povezana sa konkretnim projektima. Mnoge stvari možemo da postignemo bez dugoročne vizije, ali sa dugoročnom vizijom naši projekti dobijaju smisao. Sve projekte možemo povezati u jedan veliki, dugoročan rezultat i nakon završetka svakog od njih naša motivacija će rasti. Dugoročna vizija povezuje sve kocke i daje smisao našem životu.

Indeks uspeha (IU) i verovatnoća uspeha
Hajde da sada izračunamo naš indeks uspeha vezano za konkretan projekat:
IU= C * AK * V * S / 10.000
C – Cilj (0 do 10)
A – Akcioni koraci (0 do 10)
V – Veštine (0 do 10)
S – Stav (-10 do -1 i 1 do 10)

Ukoliko je vaš indeks uspeha negativan, nemojte gubiti vreme na taj projekat. Ili izaberite nešto drugo, ili potražite pomoć nekoga ko može da vam asistira u ostvarivanju vaših ciljeva. Ukoliko je vaš Indeks uspeha pozitivan, pomnožite ga sa 100 i dobićete broj koji će u procentima pokazivati kolika je verovatnoća da postignete uspeh radeći na tom projektu. Sve varijable koje definišu naš Indeks uspeha su pod našom kontrolom, tako da na njih možemo da delujemo na pozitivan ili negativan način.

Postoje dva načina na koja možemo da povećamo verovatnoću uspeha vezanu za određen projekat:

1. Kroz svakodnevne akcije
2. Kroz povezivanje željenih rezultata sa dugoročnom vizijom

Da li ste već izračunali vaš indeks uspeha? Ukoliko je pozitivan, sada je pravo vreme da krenete da radite na njemu!

Ukoliko ti je potrebna podrška, prijavi se za trening NLP Practitioner 23.9. gde ćemo raditi baš na postavljanju ciljeva i kreiranju strategija za njihovo postignuće.

Predodređeni ste za velike stvari?

Da li ste oduvek imali osećaj da imate potencijal za važne stvari i velike uspehe ali vas je nešto kočilo da to postignete?
Saznaj više