Šta je NLP?

 

NLP je metodologija koja se bavi prepoznavanjem, opisivanjem i prenošenjem uspešnih strategija sa jedne osobe na drugu ili iz jedne oblasti života na druge.

NLP može biti primenjen u najrazličitijim životnim oblastima (u poslu, u sportu, u ljubavi, u porodičnim odnosima, itd).

Mi, u NLP Centru, NLP usmeravamo na unapređenje komunikacije (sa drugim ali i sa sobom), na pokretanje lične promene i postizanje željenih, ličnih, rezultata.

Pedja-3

Postoji velika konfuzija u vezi sa tim šta je to NLP i šta je najvažnije na NLP treninzima. NLP je poznat po svojim tehnikama i to je glavni izvor konfuzije. Iako su tehnike izuzetno korisne one nisu i najvažnije.

Ne postoji univerzalna NLP tehnika ili tehnika za svaku životnu situaciju. Pa ukoliko ne postoji tehnika, možemo li da primenimo NLP?

Naravno da možemo, ali rešenje ne treba da tražimo u tehnikama već u procesu modelovanja. Potrebno je da pogledamo oko sebe i nađemo osobu koja se uspešno nosi sa istim ili slicnim životnim situacijama.

Strategije koje ta osoba koristi možemo da modelujemo i primenimo u svojoj situaciji. Na ovaj način kreiramo sopstveno rešenje za situaciju u kojoj se nalazimo.

NLP je metod koji se bavi prepoznavanjem i modelovanjem uspešnih strategija. NLP tehnike koje su poznate danas nastale su kao rezultat modelovanja veština i strategija uspešnih psihoterapeuta i one nisu NLP – one su rezultat primene NLP-a.

Ako se fokusiramo samo na NLP tehnike vrlo lako možemo da postanemo NLP roboti. Nasuprot tome, ako pažnju i energiju usmerimo u pravcu razvoja veština modelovanja onda ćemo vrlo brzo postati kreatori sopstvenih tehnika.

Peđa Jovanović

NLP Master trener

separator-bottom

Neuro lingvistično programiranje

Neuro se odnosi na naš način razmišljanja, odnosno na različite (svesne i nesvesne) načine obrade informacija koje dolaze iz spoljašnjeg sveta. Naš doživljaj sveta u kome živimo je samo naš subjektivni doživljaj. NLP se bavi upravo ovim subjektivnim doživljajima. Milion ljudi – milion različith doživljaja. Da li je dan lep ili ružan dominantno zavisi od toga kako se osećamo tog dana odnosno kakav je naš subjektivni doživljaj. Često se dešava da i najtmurniji jesenji dan doživimo lepim ukoliko razmišljamo o dobrim stvarima koje će se toga dana desiti i obratno. Izazov je u tome što često imamo osećaj da taj naš subjektivni doživljaj nije pod našom kontrolom – da on dolazi i odlazi nekako sam od sebe. Između ostalog, NLP se bavi i uticajem na kreiranje korisnih subjektivnih doživljaja u datoj situaciji.

Lingvističko se odnosi na reči. Ljudi svoja iskustva (subjektivne doživljaje) opisuju kroz reči. Pored opisivanja iskustva reči su i sredstvo percepcije. Kada kažemo da je majica tamno plava prilično dobro možemo da zamislimo boju majice. NLP objašnjava kakav uticaj reči imaju na naš način razmišljanja, na promenu raspoloženja kao i na ponašanje.

Programiranje se odnosi na naše navike. Ljudi su bića navika. Nekada su te navike korisne i poželjne, a nekada potpuno nepoželjne. NLP koristi jednostavne, ali vrlo efikasne metode promene načina razmišljanja koji su u skladu sa našim vrednostima i ciljevima i rezultiraju željenim promenama ponašanja.

separator-bottom

NLP mogućnosti izbora

NLP mogućnosti izbora

separator-bottom