Sadržaj treninga NLP Komunikacija

Trening “NLP Komunikacija” vam donosi osnovne koncepte NLP-a i odgovor na pitanje šta to NLP čini umetnošću i naukom o uspehu. Naučićete šta su stubovi uspeha na kojima je NLP utemeljen i saznaćete kako moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata. Radićete na razvoju veština brzog uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima i ostvarenju uticaja na iste.

Sadržaj treninga
Umetnost i nauka o uspehu

NLP je metod koji se bavi prepoznavanjem, opisivanjem i prenošenjem uspešnih strategija sa jedne osobe na drugu ili iz jedne oblasti života na druge. NLP može biti primenjen u najrazličitijim životnim oblastima. NLP se može opisati kao otvoreni softverski paket u kojem se mogu rešiti različiti zadaci i koji se može primeniti u različitim segmentima života. Mada postoje mnogi termini koji se usko vezuju za NLP, termini koji su nama najznačajniji su: model, subjektivno, komunikacija, lična promena i usavršavanje.

U okviru ove oblasti pričaćemo o:

Značenju NLP-a

Kratkoj istoriji

Autorima NLP-a

Modelima NLP-a

Stubovima NLP-a

Fleksibilnost

Svi pričaju koliko je važna fleksibilnost, retko ko o tome kako se razvija. Fleksibilan čovek upravlja situacijama. Radićete na svojoj fleksibilnosti. Naučićete kako da povećate fleksibilnost i na taj način povećate svoj uticaj na druge ljude i značajno smanjite nivo stresa u različitim situacijama. Naučićete kako da stvari sagledate iz različitih uglova i na taj način utičete na vaše odnose, poslovne rezultate i dr.

U okviru ove oblasti pričaćemo o:

FLeksibilnosti kao stubu uspeha

NLP principima

Primeni NLP-a kroz vežbe i diskusije

Izoštravanje čula

Ovladaćete konkretnim alatima za kvalitetnu komunikaciju sa drugima bilo da im se obraćate uživo ili putem email-a, dopisa, ponude i sl. Naučićete kako da prenosite uticajne poruke i da vi kao prenosilac ostavite jak i pozitivan utisak. Kako da prilagodite svoju poruku svakom sagovorniku ponaosob i da to radite lako i jednostvano. Naučićete na šta treba da obraćate pažnju kod sagovornika, neverbalne signale, jezičke obrasce koji će vam dati mnogo više informacija o sagovorniku. Naučićete da prepoznate kako vaš sagovornik razmišlja.

U okviru ove oblasti pričaćemo o:

Reprezentativnim sistemima

Čulnom opisu vs. Interpretaciji

Tome šta nam oči govore

Kalibriranju

Elementima neverbalne komunikacije i pregovorima

Elementima neverbalne komunikacije u stresu

Usaglašenost

Usaglašavanje sa drugima na osnovu govora tela i reči koje koriste. Usaglašenost je osnova svake komunikacije. Naučićtete da se usaglasite sa svakim sagovornikom ili grupom sagovornika i da na taj način budete neko ko je poželjan za kolegu, saradnika, prijatelja. Naučićete da iskoristite tu usaglašenost za poboljšanje odnosa sa ljudima iz svog okruženja i sa ljudima sa kojima prvi put dolazite u kontakt.

U okviru ove oblasti pričaćemo o:

Elementima uspostavljanja usaglašenosti

Separatoru

Praćenju i vođenju

 

NLP komunikacioni model – Peđa Jovanović