Sadržaj treninga NLP Practitioner

Trening NLP Practitioner je jedan od najznačajnijih koraka koje možete napraviti na putu ličnog razvoja zato što vam nudi mogućnost da integrišete najefikasnije NLP alate, kreirate lično iskustvo i naučite kako da primenite NLP u različitim oblastima života. Fokus treninga je na primeni NLP alata u procesima promene ponašanja, ostvarenja ličnih i profesionalnih ciljeva i prenošenja željene poruke u komunikaciji.

Upgrade JA2.0

Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. NLP Practitioner je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim veštinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.

NLP Practitioner

Veštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku. Kako je prvenstveni cilj našeg treninga NLP Practitioner primena NLP alata u poslovnom okruženju, primenom veština stečenih na treningu ćete postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima.

Kome je namenjen trening NLP Practitioner?

Menadžerima, prodavacima ili profesionalacima koji žele da usavrše svoje komunikacione veštine

Trenerima ili koučevima koji žele da pronađu tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u konstruktivno i produktivno

Svima koji su u potrazi za uspehom i permanentnim poboljšanjem profesionalne efikasnosti

Kako je organizovan trening NLP Practitioner?

8modula

Osam modula, celina na koje je trening NLP Practitioner podeljen kako bi polaznici imali vremena da na najbolji način usvoje preneseno znanje.

18dana

Organizovani su tokom ukupno 18 dana treninga i vežbi pred svaki od modula.

130sati

Kroz više od 130 sati treninga i vežbi ovladaćete veštinama koje će permanento doneti promenu i uspeh na vašem ličnom i profesionalnom planu.

Sadržaj treninga NLP Practitioner

Modul I – Odaberite uspeh

Prvi modul treninga vam donosi osnovne koncepte NLP-a i odgovor na pitanje šta to NLP čini umetnošću i naukom o uspehu. Naučićete šta su stubovi uspeha na kojima je NLP utemeljen i saznaćete kako fokusiranost na cilj, moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata. Radićete na razvoju veština brzog uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima kao i na prepoznavanju i definisanju ličnih i profesionalnih ciljeva.

Modul II – Snaga uticajne komunikacije

Na ovom modulu ćete naučiti kako da jezički obrasci postanu vaš saveznik i kako da na najefikasniji način inspirišete sagovornike – naučićete kako da uspešno primenjujete Miltonove govorne obrasce i kako da postignete visok stepen saglasnosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima. Pored Miltonovog modela na ovom modulu naučićete i komunikacioni model NLP-a i model promene nivoa apstrakcije (chunking). Fokus primene ovih alata je u pregovaranju, prodaji, motivaciji zaposlenih i javnom nastupu.

Modul III – Govor preciznosti

Na trećem modulu bavićemo se komunikacionim modelima koji dolaze iz rada Virdžinije Satir i Frica Perlsa. Naučićete kako da u svakoj situaciji postavite najpreciznije pitanje i kako da dovedete u pitanje sopstvena uverenja koja vam stoje na putu ostvarivanja ciljeva. Komunikacijski model NLP-a i metamodel postaće vaši saveznici i pomoći će vam da razumete dubinsku strukturu komunikacije. Pored metamodela, na ovom modulu obrađujemo i reframing.

Modul IV – Pokrenite promenu

Promena je osnova rasta i razvoja i zato je centralni deo našeg treninga posvećen promenama. Na ovom modulu naučićete osnovne NLP tehnike koje možete koristiti prilikom rada na promenama ponašanja. Kroz ojačavanje unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja, radićete na aktiviranju sopstvenih resursa i izgradnji željenog stanja. Pored tehnika za pokretanje promene na ovom modulu obradićete i osnovne metaprograme. Analiziraćemo na koji način možemo da prilagodimo stil prezentacije, rukovođenja ili prodaje u zavisnosti od toga ko je pred nama i kako da motivišemo saradnike čija je „čaša do pola puna”, a kako one koji čašu vide „do pola praznom”.

Modul V – Zadržite promenu

Jedan od najvećih izazova prilikom rada na promenama je i održavanje željene promene u dužem vremenskom periodu. Peti modul je posvećen radu sa submodalitetima i sidrima, delovima NLP-a koji su ključni u generisanju dugoročne promene. Na ovom modulu ćete naučiti kako da u svakoj situaciji generišite i zadržite jako resursno stanje. Kako da pojačate emocionalni odnos prema situacijama koje su za vas pozitivne i kako da ga smanjite kada je reč o negativnim situacijama.

Modul VI – Programiranje ciljeva

Šesti modul treninga je posvećen radu na projektima, dugoročnim ciljevima. Na ovom modulu naučićete kako da svoj lični ili poslovni projekat razgradite na elemente koji će pojačati vašu motivaciju i koji će obuhvatiti i druge ljude koji su deo vašeg sistema. Kroz koncept rada na vremenskoj liniji i primenu modela neurologičkih nivoa, vaši projekti će dobiti dodatni sjaj, a iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podići će nivo vaše motivacije.

Modul VII – Kreiranje vizija

Naši ciljevi, projekti i vizije po pravilu uključuju i druge ljude. Često je ključ našeg uspeha vezan za uspeh naših saradnika, klijenata ili prijatelja. Poslednji modul našeg treninga posvećen je primeni strategija kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije. Pored ovih tema na sedmom modulu ćemo uraditi i pregled celokupnog gradiva „NLP Practitioner” treninga i pripremićemo vas za sertifikaciju.

Modul VIII – Sertifikacija

Mogli ste sada da pročitate šta vas čega na treningu NLP Practitioner. Uvek je pravo vreme za lični razvoj i rast i svi naši učesnici bi vam rekli kako im je žao što nisu krenuli ranije sa svojim izučavanjem NLP metodologije! Trening NLP Practitioner je zakazan za 23. jun i počinje na Kopaoniku! Čeka vas 9 fantastičnih dana učenja i razvoja na Kopu, nakon čega u nekim od gradova Srbije, Republike Srpske i BiH možete da slušate ostatak treninga. Sigurni smo da je ovo trening koji treba da prođe svaka uspešna, ambiciozna osoba ili ona koja želi to da postane! Treba da prođe i Zato, saznaj više na LINKU.

Saznajte više o treningu NLP Practitioner na Kopu

Na trening se možete prijaviti na mejl office@nlpcentar.com ili pozvati na telefon +381 (0)11 4123 410 (9-17h) +381 (0)60 0290 021