Sadržaj treninga NLP Trener

Trening za NLP Trenere je najviši nivo edukacije u NLP-u. Trening je namenjen osobama koje žele da se specijalizuju za držanje NLP treninga i ovladaju upravljanjem grupnih procesa korišćenjem NLP-a. NLP Trener je osamnaestodnevni trening program namenjen izgradnji i razvoju autentičnosti i trenerske ličnosti.

 Ko može da učestvuje?

Uslov za učešće na ovom treningu su završeni NLP Practitioner i NLP Master treninzi, svaki u minimalnom trajanju od 18 dana ili 130h.

 Fokus treninga:

– izgradnja autentičnosti i trenerske ličnosti –

– prepoznavanje, kreiranje i praćenje grupnih procesa –

– kreiranje i razvoj programa treninga –

– veštine prezentacije –

– inspiracija i motivacija polaznika za dugoročno bavljenje trenerskim pozivom –

– kreiranje, dizajniranje i planiranje organizacije sopstvenog treninga korišćenjem NLP formata –

Sadržaj treninga
M1 
Veštine prezentovanja

Osnovni elementi treninga
Stvaranje atmosfere za podršku učenju i razvoju
Trenerski profil i modelovanje velikih trenera
Veštine prezentovanja
Okviri za početak i kraj, dobro definisan i postavljen ishod prezentacije

M2
Vođenje treninga

Rad na višestrukim ciljevima treninga i komunikacija na više nivoa. Postavljanje osnovnih smernica za rad
Podrška vs. Izazov u kontekstu treninga
Struktura treninga
Planiranje treninga:

– 3P trougao – proizvod, proces, ljudi)
– Usmeravanje treninga na učesnike
– Generalni koncept, osmišljavanje vežbi, izrada i odabir pomoćnih sredstava, vođenje treninga, uvođenje procesa

Vođenje grupe i pojedinaca na različitim logičkim nivoima
Efektivno korišćenja vremena
Vizuelna sredstva u treningu
Izrada prezentacije
Ppotreba tehničkih pomagala (flipchart, projektor…)
Crtanje


M3 
Upravljanje enerijom

Arhetipovi o treningu
Trenerska usaglašenost – usklađivanje po logičkim nivoima
Motivacija, samomotivacija i upravljanje energijom grupe
Prezentovanje iz energetskih centara
Feedforward
Profesionalizam, upravljanje stanjem i razvoj harizme
T.O.T.E upitnik za trening

M4 
Učenje kod odraslih

Koblov model učenja
Višestruke inteligencije
Korišćenje metafora u treningu
Ugnježdene petlje u pripremi treninga
Elementi treninga: predavanja, vežbe demonstracije, roll play-evi, energiser, diskusije, zadaci
Kreiranje i demonstracija vežbi
Percepcija i interpretacija u okviru grupnih procesa
Prilagođavanje sposobnostima grupe i praćenje tempa učenja grupe
Veštine sprovođenja različitih vrsta intervencija u odnosu na pojedince i grupu

M5
Kreiranje iskustva

Prelazak sa teme na temu
Kognitivna informacija vs. Lično iskustvo
Kreiranje iskustva za grupe
Kreiranje primera
Odgovori na pitanja
Reči za povezivanje
Evaluacija i feedback

M6
Grupna dinamika

Pokretanje gupne dinamike i uticanje na procese unitar grupe
Grupa vs. Tim
Prevazilaženje otpora
Izazovni učesnici
Pitanja na treningu
Veštine davanja feedback-a grupama i pojedincima na različitim nivoima
Nošenje sa kritikama, odbijanjem saradnje kao i problematičnim ponašanjem članova grupe
Kritika kao feedback

M7
Zatvaranje treninga i integracija

Sumiranje i mapiranje svih elementa NLP Practitioner i Master treninga
Zatvaranje pojedinačnih sesija i celog treninga
Elementi dobrog završetka treninga
Višečulni integracioni performans
Evaluacija treningaja

m8
Sertifikacija i
Integracija – uslovi
Prisustvo na svim modulima
*propuštene module možete nadoknaditi sa sledećom grupom
Završen NLP Practitioner i NLP Master trening
*IN i IA NLP sertifikati – dostaviti kopije
Sanimak dela NLP treninga
*Prezentovanje NLP sadržaja i demonstracija – (1-2h)
Položen test poznavanja NLP sadržaja
*Practitioner, Master, Trener – 30 pitanja
Demonstracija NLP sadržaja na dan sertifikacije
*15-20min – Listu sadržaja koji dolaze u obzir pogledajte ovde

Dodatne informacije

Asistencija na Practitioner i Master treningu nije obavezna za izlazak na sertifikaciju.
Učesnici koji su u NLP Centru završili NLP Practitioner i Master trening imaju mogućnost da asistiraju ili da obnove trening bez dodatne nadoknade.
Učesnici koji su NLP Practitioner i Master trening završili u drugim školama asistenciju ili obnavljanje treninga plaćaju 30% od vrednosti treninga.
Svi učesnici NLP Trenerskog treninga imaju mogućnost da sa trenerima NLP Centra rade na nekim od modula Practitioner i Master treninga (ukoliko to žele).
Polaznici NLP Trenerskog treninga (ukoliko žele) mogu da koristite prostorije NLP Centra za organizaciju svojih treninga i radionica, tokom trajanja treninga.