Šta je NLP?

NLP, tri slova koja tako ispisana malo toga znače. Ako bismo napisali Neuro-lingvističko programiranje, i dalje ne bi bilo mnogo jasnije. Mnogi od nas iako nisu čuli za tu metodologiju, sigurno su je možda nekada ne znajući upotrebili u životu. Kako da ovaj pojam pojasnimo i ukažemo da tri slova zapravo imaju veliku težinu?

Šta izučava NLP?

Neurolingvističko programiranje (NLP) je najpoznatiji svetski komunikacioni model, odnosno metodologija koja izučava komunikaciju sa samim sobom kako bismo se samomotivisali i postigli cilj, ali ostvarili uspešnu komunikaciju sa drugim ljudima. Ovaj metod nam pomaže da uvidimo način da im bolje priđemo, da ih razumemo, uspostavimo usaglašenost i krenemo dalje u pregovore, prodaju, uticaj ili sl.

Šta nam pruža NLP?

Osim o komunikaciji, NLP nam pruža znanja, metode, veštine i tehnike o postizanju izvrsnosti, uspeha, sreće i zadovoljstva na ličnom i profesionalnom planu. Do te sreće dovode pravilno postavljanje ciljeva i promena neželjenog ponašanja koje su pored komunikacije, najvažniji fokus NLP metodologije.

NLP će doprineti da postanete bolja verzija sebe tako što ćete naučiti da:

uspostavite bolju komunikaciju sa sagovornicima

ostvarite ciljeve

se oslobodite neželjenih ponašanja

smanjite nivo stresa

prodate svoju ideju sagovorniku

ubrzate svoj karijerni put

Uz NLP ćete osetiti lični rast, razvoj, prekretnicu i želju da u životu izađete van zone komfora. To će biti vaš set alata i veština koja će značajno promeniti vaš način razmišljanja, ponašanja i komuniciranja.

Za kraj, hajde da vidimo šta ta tri slova NLP zaista znače:

Neuro se odnosi na naš način razmišljanja, odnosno na različite (svesne i nesvesne) načine obrade informacija koje dolaze iz spoljašnjeg sveta. Naš doživljaj sveta u kome živimo je samo naš subjektivni doživljaj. NLP se bavi upravo ovim subjektivnim doživljajima. Milion ljudi – milion različith doživljaja. Da li je dan lep ili ružan dominantno zavisi od toga kako se osećamo tog dana odnosno kakav je naš subjektivni doživljaj. Često se dešava da i najtmurniji jesenji dan doživimo lepim ukoliko razmišljamo o dobrim stvarima koje će se toga dana desiti i obratno. Izazov je u tome što često imamo osećaj da taj naš subjektivni doživljaj nije pod našom kontrolom – da on dolazi i odlazi nekako sam od sebe. Između ostalog, NLP se bavi i uticajem na kreiranje korisnih subjektivnih doživljaja u datoj situaciji.

Lingvističko se odnosi na reči. Ljudi svoja iskustva (subjektivne doživljaje) opisuju kroz reči. Pored opisivanja iskustva reči su i sredstvo percepcije. Kada kažemo da je majica tamno plava prilično dobro možemo da zamislimo boju majice. NLP objašnjava kakav uticaj reči imaju na naš način razmišljanja, na promenu raspoloženja kao i na ponašanje.

Programiranje se odnosi na naše navike. Ljudi su bića navika. Nekada su te navike korisne i poželjne, a nekada potpuno nepoželjne. NLP koristi jednostavne, ali vrlo efikasne metode promene načina razmišljanja koji su u skladu sa našim vrednostima i ciljevima i rezultiraju željenim promenama ponašanja.

Ukoliko vas je NLP zainteresovao i inspirisao na ispunjenje ciljeva i važne životne odluke, pogledajte šta sadrže NLP treninzi u okviru NLP Centra.