blog lideri 2

6 tajni uspešnih lidera koje možeš odmah da primeniš

26/07/2018

,, Ako tvoji postupci podstaknu druge da više sanjaju, više uče i više postignu u životu, onda si ti lider“ John Quincy Adams

Budi lider koji učestvuje u razvoju svojih zaposlenih, pažljivo ih sluša kako bi ih razumeo i vodi ih do cilja. Mi ti otkrivamo šest ključnih osobina uspešnih lidera.

1.Fleksibilnost

Kao lider moraš biti spreman da u trenutku kada nešto ne funkcioniše probaš na drugačiji način. Budi korak ispred svih i uvek spreman da kreiraš novu strategiju uz pomoć koje ćeš relizovati cilj sa svojim timom. Zapamti, upravo ,, Najfleksibilniji deo svakog sistema ima tendenciju kontrole sistema“

2.Jasan lični cilj i cilj tima – Ko sam ja u timu i ko smo mi kao tim?

Svaki uspešan lider ima jasno definisan lični cilj i cilj koji je okrenut ka timu. Definisanje ličnog cilja trebalo bi da sadrži dve percepcije. Prva je – kako ti sebe lično doživljavaš, šta bi želeo da postigneš, a druga kako sebe vidiš u timu, na koji način želiš da se pozicioniraš?
Kada imaš izgrađene jasno definisane interne ciljeve, videćeš potpuniju sliku svoga tima i pravac u kome bi trebalo da se kreće njegov razvoj. Samim tim verovaćeš u ono što radiš, a tu emociju prepoznaće i preuzeće ljudi iz tvog okruženja.

3.Razvijanje veština komunikacije

Bil Gejts, Ričard Branson i Voren Bufet, jedni od najuspešnijih lidera ovog vremena, istakli su razvijene komunikacione veštine kao glavni recept uspeha njihovog poslovanja. Brojna istraživanja su u saglasnosti sa ovom tvrdnjom. Gotovo 85% finansijskog uspeha rezultat je sposobnosti efikasne komunikacije. Kada govorimo o komunikaciji neophodno je da kao lider pažljivo slušaš svoje zaposlene. Da razumeš njihove potrebe. Koristeći određeni komunikacioni stil uspećeš da im preneseš poruku na adekvatan način i time ostvariš željeni cilj. Više o modelima komunikacije možeš naučiti na NLP Practitioner treningu koji počinje u septembru.

4.Delegiranje

Kako bi se članovi tima povezali sa zaduženjima koja su pred njima, neophodno je da im kao lider predstaviš jasnu viziju i konkretan cilj pa tek onda aktivnosti koje bi trebalo da izvrše. Na ovaj način oni će imati širu sliku gde bi trebalo da stignu i zašto. Radiće produktivnije, jer će biti fokusirani na cilj, a sami tim uspeh neće izostati.

5.Konstruktivni Feedbeck

Tokom davaja feedback-a važno je obratiti pažnju na reakciju sagovornika, ali i na način na koji, kao lider, daješ feedback. Za konstruktivni faeedback možeš koristiti tehniku Dobro – Bolje – Najbolje. Ona uključuje prepoznavanje onoga što je bilo dobro, zatim onoga što bi moglo da bude bolje, na čemu bi moglo da se dodatno radi. Na kraju je važno istaći delove koji su bili najbolji. Ovakav način davanja feedbacka omogućiće osobi koja ga prima da podesi svoje filtere zapažanja tako da uoči pozitivne aspekte onoga što si joj ti kao lider predočio. Na ovaj način omogućiće se dalji razvoj zaposlenih što će kao rezultat uticati na kvalitet posla koji obavljaju.

6.Motivacija

“Uvek sam motivisana kada radim na nečemu oko čega mi je stalo.” Šeril Sandberg (Sheryl Sandberg), operativna direktorka Facebooka.

Kao lider važno je da budeš motivisan ali isto tako i da probudiš motivaciju kod članova tima. Omogući im širu sliku cilja koji je potrebno ostvariti. Motiviši ih tako što ćeš im objasniti važnost njegove realizacije. Na taj način stvoriće se dodatna vrednost cilja, a njima će biti važno da ga ostvare.

Kormilo broda je u tvojim rukama, a da biste došli do željene destinacije neophodno je da svi veslate u istom pravcu! Zato razvij veštine uspešnih lidera. Prijavi se za trening NLP Practitioner koji počinje 29. septembra u NLP Centru.

nlpfts