blog ciljevi i kako do njih

Ciljevi i kako do njih

27/07/2014

Mi posedujemo sve potrebne resurse da bi napravili promenu (NLP princip)

Šta se najčešće dešava kada ne postižemo rezultate koje smo postavili pred sebe, kada nam ciljevi izmiču ili živimo život kojim nismo zadovoljni? Obično smo skloni da optužujemo druge ljude ili okruženje, zemlju u kojoj živimo, vreme u kome nešto stvaramo (pre 30 godina sve je bilo lakše, zar ne?), govorimo da smo možda i sami krivi. Sve u svemu, nalazimo milion razloga zašto nismo uspeli da ostvarimo nešto što nam je važno i čemu težimo, i tako dozvoljavamo da nam ciljevi izmiču.

Ako se samo malo prisetimo u šta smo verovali kao deca, znaćemo da smo verovali da je sve moguće, a da smo mi sami predodređeni za velike stvari, i da, kad porastemo, možemo postati bilo šta što poželimo. Usput, odrastajući, nekako smo uspeli da zaboravimo šta smo sve mogli ili smo verovali da možemo. Ciljevi su nam sve manji i manji. Pristajemo da živimo život u kome sami sebi namećemo granice. Dozvoljavamo da se ubedimo da uspeh nas samih zavisi od spoljašnjih okolnosti, sreće ili negde zaboravimo da zaista posedujemo sve što nam je potrebno da bi postigli uspeh.

Pozitivan stav i vera bez ograničenja su presudni da bi ciljevi bili ostvareni, o tome govore svi uspešni ljudi i to im je zajedničko. Osim toga, posežemo i za resursima koji mogu biti eksterni ili interni.

Šta su ustvari resursi i kako se ostvaruju ciljevi?

To može biti nešto materijalno kao što je novac, poslovni prostor za pokretanje sopstvenog biznisa, kola, to mogu biti i prijatelji, rodbina, komšiluk. Neke naše lične osobine, kao što je lako uspostavljanje kontakta, elokvencija, veština prodaje, znanje ili jednostavno naš intuitivni osećaj za biznis. Možda je dovoljno setiti se osoba iz našeg okruženja koje dobro rade ono što mi želimo i prekopirati neku dobru strategiju.

Kada verujemo da možemo nešto da ostvarimo čak i ako nismo sasvim sigurni kako ćemo to uraditi jeste prvi i najneophodniji korak na putu kojim se ciljevi ostvaruju. Razlog je prilično jednostavan, svesno ili nesvesno, naši ciljevi jesu u skladu sa onim što posedujemo u sebi ili onim što možemo da dosegnemo ili postignemo učeći. Niko ne može da utiče na to kako se osećamo povodom neke naše odluke ukoliko mi ne dozvolimo da drugi na nas utiču.

Kada primetimo da su nam potrebne dodatne veštine koje još uvek nemamo, mi ćemo otići i to naučiti, bilo da se odnosi na strani jezik, znanje računara, uravljanje projektima ili veštinu prodaje, na primer.

Kao prvi korak potrebno je da pronađemo one naše pozitivne strane u kojima smo jaki i da ih negujemo, da verujemo i proširujemo naša znanja i veštine i učinimo da uspeh u najvećoj meri zavisi od nas samih, a ne od drugih ljudi ili okolnosti. Ciljevi su tada stvarno naši.

Dok rastemo i razvijamo se, sasvim je očekivano da i naši ciljevi rastu sa nama. Ukoliko su realno postavljeni, uspesi koje postižemo daće nam veću mogućnost izbora i više samopouzdanja.

Ričard Bendler koosnivač NLP-a kaže: Svaki dan, dolaze mi ljudi koji mi kažu da apsolutno ne veruju sami sebi.

Za kraj, parafraziraćemo reči Henrija Forda: Ukoliko mi sami ne verujemo da je nešto moguće uraditi u našem životu, ko je onda taj ko će poverovati u nas? Ukoliko mi verujemo, nekako se ceo univerzum zaveri da nas podrži. I u jednom i u drugom slučaju, u pravu smo.

Jelena Kantar Kostić
NLP Master