Cover Sneza ciljevi

Ciljevi – preduslov za uspeh

30/09/2015

Ciljevi su preduslov za uspeh – postavite ih pravilno već sad!

Na NLP Practitoner-u smo posvetili veliku pažnju ciljevima, jer oni svako predstavljaju jedan od tri stuba NLPa i osnovu za uspeh svakog pojedinca.

U počektu je rad na ciljevima bio izuzetno izazovan i pomalo težak. Kako su se moduli nizali i  mi sve više upoznavali svoju mapu – sebe, okruženje, ponašanje, strategije, uverenja, verovanja i slika o tome ko smo to mi, gde stremimo, je bila jasnija. Sam pojam cilja postao nam je bliži i dobili smo saznanje kako izgleda pravilno postavljen cilj.

Zašto su ciljevi bitni? 

Ciljevi su navigacija na putu uspešnog života i naravno uspešnog posla kao jednog dela velike celine.
Ciljevi kreiraju odredište na koje je vama bitno da stignete i budete na njemu određeno vreme.

Da biste negde stigli, bitno je da znate gde tačno idete, da iskreirate  svaki detalj tog idealnog trajnog stanja ka kojem idete, da znate prvi korak i da krenete. Put ka cilju svakog pojedinca je različit, čak i kad su destinacije i ciljevi isti, i u tome je upravo lepota i posebnost vašeg života.

Zajedničko svim uspešnim pojedincima je da su imali svoje ciljeve, da su ih zapisali i krenuli u akciju, znali su koji je prvi akcioni korak, i sledeći koraci su se već sami ukazivali.
Kao i kad krenete na letovanje na more, sigurna sam da ne ostanete negde na pola puta i to  mesto proglasite morem. Možda ste na putu do mora naišli na neki zastoj i sigurno ste kad se zastoj rasčistio vi nastavila ka vašoj izbranoj destinaciji. Isto tako vam je i sa ciljevima koje postavite u svim segmentima vašeg života. Naići ćete na zastoje, prepreke, i sve ćete ih savladati  pre ili kasnije i kad stignete na cilj, znaćete da je jedno putovanje zaokruženo,  i da je cilj dostignut.

Ciljeve je potrebno da  postavite za sva vama bitna područja života kao i da ih pažljivo poslažete, tako da su kompatibilni međusobno i po logičnom redosledu.
Primer :  Cilj vam je da svojim autom obiđete Evropu. Potrebno je da ste prvo naučili da vozite automobil, zatim položili vožački ispit  i potom i kupili svoj auto, zar ne? Pojedine radnje su logični preduslov za ostale.

Ciljevi su delovi velikog cilja

Bitno je da se svaki pojedinačni cilj uklopi u veliku sliku vašeg velikog cilja, u vašu sliku idealnog života. Jednako bitno je da su ciljevi pod vašem kontrolom. Da zavise samo od vas.

Primer : Možete vi postaviti za  vaš cilj da vas partner zaprosi od avgusta 2016. Taj cilj svakako nije samo pod vašom kontrolom, već je i odluka vašeg partnera, u najboljem slučaju  imate kontrolu nad tim 50%, i to nije dovoljno.

Ako ste pročitali do sad bar jedan od mnogobrojnih  tekstova ili možda knjigu o ciljevima, znate da dobro postavljen cilj treba da je SMART postavljen iliti na srpskom MUDRO postavljen, a to podrazume da cilj treba biti:

SMART ciljevi 

 

 

 

 

Kao posebna komponenta bitno je da cilj bude ekološki, što bi značilo da vaš cilj ne utiče negativno na pojedince iz vaše okoline, da niko njegovim ostvarenjem nije ugrožen.

Veoma je bitno da bude zapisan i proživljen u vašim mislima, jer na taj način kreirate interno iskustvo i vašem mozgu se registuju slike, zvuci i osećaji, koji se podhranjuju u vašu podsvest kao doživljeno. Korisno je znati da mozak ne pravi razliku od stvarno doživljenog iskustva i iskustva doživljenog u vizualizaciji.

Vera u vaše ciljeve vodi vas do njihovog ostvarenja. 

A da biste uopšte prihvatili ideju da svoje ciljeve proživite, zapišete, i postavite ih u srvhu stvaranja poželjne stvarnosti, uspeha kojem težite, potrebno je da verujete.

Od vaših verovanja sve kreće. Vi u sebi imate izgrađena uverenja, i u ovom momentu ste vi sami sebi odredili šta je ono što vi možete i šta je ono što vi ne možete. U šta god da verujete vi ste sasvim u pravu. Vaša uverenja ste vi sami kreirali i sjajno je da ih vi možete isto tako zameniti novim uverenjima kroz nova iskustva. Svako vaše uverenje je nastalo kao rezultat vašeg iskustva u prošlosti.

Zašto je emocija tako bitna kao element svakog vašeg cilja?

Sve ciljeve je potrebno oplemeniti  emocijom, iz razloga što samo jaka unutrašnje vatra koja vas ispunjava energijom i entuzijazmom, daje vam snagu da do samog cilja dođete. Ukoliko emocije nema, onda vam taj cilj nije uistinu bitan. Vi često mislite da je  nešto vaš cilj i da vam je to jako bitno, a onda se nakon nekog vremena ispostavi da to zapravo i ne želite.

Kad je cilj dobro postavljen vi uživate i u samom putu do njega i oslobođeni ste tereta ostvarenja samog cilja. Cilj će biti ostvaren pre ili kasnije uz doslednost vaših akcionih koraka na putu do njega.

Doslednost, upornost, rad i akcija, kao i pravilno postavljen i napisan cilj je sigurna strategija ka uspehu.

Snežana Knežević dipl.ecc
NLP Practitioner