nlp blog Da li je NLP dobra investicija

Ciljevi i SMART ciljevi – Zašto su važni i kako ih ostvariti?

03/03/2019

Saznajte šta su SMART ciljevi i kako ih postaviti, da biste uspeli sebi odgovoriti na pitanja, poput: Šta je to što bih voleo/la da radim za pet godina? Šta je sve potrebno da uradim da bih to postigao/la? Koje sve aktivnosti povodom ovog cilja je potrebno da uradim danas?

Da biste ostvarili svoje SMART ciljeve prvenstveno morate znati da ih postavite. Ne možete jednostavno reći „Ja to hoću!“ i očekivati da će se stvari same od sebe desiti. Potrebno je prvo naučiti šta su SMART ciljevi, da biste tačno utvrdili ono što želite, a u većini slučajeva završava se sa mnogo uloženog rada i vremena kako biste to zaista i postigli.

Kako postaviti Smart cilj?

U nastavku navodimo nekoliko bitnih aspekata na koje je potrebno obratiti pažnju kada postavljate SMART ciljeve.

– Promenite svoju perspektivu

covek-gleda-u-daljinu
covek gleda u daljinu u težnji da ostvari svoj cilj

Perspektiva i način razmišljanja su kritični elementi u ostvarivanju ciljeva i biće vam lakše ukoliko ste u stanju da zadržite svoju pažnju na krajnjem ishodu. Praćenje vizije mnogo bolje motiviše nego nada da će se ishod sam dogoditi.

U ovom stadijumu veliku ulogu ima jedna od najvažnijih veština u NLP-u a to je reframing. Promena referentnog okvira (reframing) je komunikacijska veština kojom se menja tačka gledišta sa koje osoba percipira događaje.[/ezcol_2third_end]

Umesto da svoje SMART ciljeve vizualizujete u obliku „Jednog dana ću otputovati na Kubu.“ probajte drugačiji pristup kao npr. „Dok ne odem na Kubu….“.

Na ovaj način ostavlja se prostor za drugi deo rečenice koji zapravo predstavlja njen fokus. Šta će se sve desiti dok ne odem tamo i šta je potrebno da uradim kako bi ostvari svoj cilj? Ovakav pristup ciljevima menja način razmišljanja i prebacuje fokus (perspektivu) sa spoljnih faktora koji onemogućavaju postizanje ciljeva na preuzimanje odgovornosti za svoje akcije.

Zašto je postavljanje SMART ciljeva važno?

Osim što ciljevima jasnije definišemo neku svrhu u svom životu SMART cilj nam tokom celokupnog procesa pre samog ostvarenja donosi bezbroj prednosti. Prednosti koje pruža SMART cilj – primer:

  • Lični razvoj
  • Odgovornost
  • Orijentacija na postignuće
  • Bolje donošenje odluka
  • Prioritizacija aktivnosti
  • Razvoj veština i talenta
  • SMART ciljevi su dobri motivatori

– Zapišite svoje SMART ciljeve

ilustracija-coveka-koji-prezentuje-postsavljanje-smart-ciljeva
ilustracija coveka koji pokazuje kako se postavljaju smart ciljevi

Započnite sa brainstorming-om, zatim prebacite svoje ideje u ciljeve koje želite da ostvarite. Za početak ih obavezno zapišite u bilo kom obliku. Ljudi koji zapisuju svoje ciljeve imaju veću verovatnoću da ih ostvare i to im pomaže da zapamte svrhu svojih aktivnosti.

Nakon što ste svoje ciljeve stavili na papir u proizvoljnom obliku naredni korak podrazumeva njihovo pretvaranje u konkretne tvrdnje odnosno da vaši ciljevi budu SMART CILJEVI.

– Fokusirajte se na ključni SMART cilj

Najgora stvar koju možete uraditi jeste da postavite previše SMART ciljeva istovremeno. Na taj način ste na zagarantovanom putu ka neuspehu. Svakako ne govorimo da ne treba da budete ambiciozni samo pažljivo planirajte i budite realistični i svesni svojih mogućnosti. Što je broj ciljeva manji a oni konkretni, jasno definisani SMART ciljevi će vam olakšati da ostanete na pravom putu i ostvarite ih.

SMART CILJEVI – kako ih definisati?

Dobro postavljen cilj je onaj koji je SMART definisan.  Smart ciljevi podrazumavaju sledeće:

S – specific (specifičan)

M – measurable (merljiv)

A – achievable (dostižan)

R – relevant (relevantan)

T – timely (vremenski definisan)

Smart ciljevi omogućavaju da na pravi način sagledate cilj. Možete pratiti stepen njegove realizacije, biće vam jasno koji su glavni resursi sa kojima raspolažete i koji vas vode do njegovog ostvarenja. Takođe, SMART ciljevi stavljaju akcenat i na relevantnost ili stepen realnosti ostvarenja cilja. Ovaj deo je posebno značajan, jer većina ljudi upravo na ovom koraku ,,padne“.

SMART ciljevi su vaši saveznici do useha. Više o definisanju SMART ciljeva pogledajte u videu.

 

– Razradite svoje SMART ciljeve

ilustracija-tima-koji-zajedno-ostvaruju-smart-cilj
ilustracija tima koji zajedno idu ka ostvarenju smart cilja

Jednom kada imate SMART cilj potreban vam je neki pravac kojim ćete se kretati kako biste stigli do njega. Pre nego što se upustite u konkretizaciju ciljeva kroz akcione planove razložite svoje ciljeve izumajući vreme kao kriterijum. Na taj način ćete znati koji su vaši dugoročni ciljevi (odnose se na period od 1 do 5 godina), kratkoročni odnosno mesečni ciljevi kao i dnevni ciljevi.

Razrađivanje ciljeva nam pomaže da odredimo aktivnosti koje su neophodne za njihovo ostvarenje, akcioni plan kojim ćemo se voditi kao i praćenje progresa ka cilju.

Nakon vremenskog određivanja ciljeva možete početi sa utvrđivanjem aktivnosti koje su neophodne kako biste ostvarili svoj cilj. Ovo može biti jedan od najizazovnijih aspekata u celokupnom procesu te mu posvetite posebnu pažnju. Veštine određivanja prioriteta se svode na vašu sposobnost da izdvojite aktivnosti koje su važne u tom trenutku i na koje treba da usmerite svoju pažnju, energiju i vreme.

– Motivacija i posvećenost

ilustracija-srecnog-i-tuznog-coveka
ilustracija srećnog na vrhu i tužnog čoveka na dnu

Motivacija i posvećenost je ono što nas vuče ka ostvarenju cilja. Oni nam daju podstrek i želju da pređemo sve neophodne korake ka cilju. Motivaciju je moguće steći pisanjem izjave koja budi određene emocije i energiju neophodnu za istrajnost. Posvećenost je ono što nas održava na pravom putu i povlači sa sobom negativne posledice u slučaju neuspeha. Sa motivacijom je tesno povezan jedan od NLP principa koji glasi „Ne postoji neuspeh postoji rezultat“. Čak i kada ostvarimo postavljeni cilj, život se nastavlja.]

Često ostvaren cilj otvara druge, još veće, ciljeve. Ipak, nekada se dešava da se, ili se možemo „uspavati na uspehu“ i propustiti mnoge šanse, i suština NLP-a je sposobnost da budemo fleksibilni i ostanemo maksimalno motivisani i posvećeni na svom putu.

– Česta preispitivanja

ilustracija-coveka-koji-ide-po-tankom-kanapu-ka-svom-cilju
ilustracija coveka koji ide preko tankog užeta ka svom cilju

Postavljanje i ostvarivanje ciljeva je stalan proces svakog timskog rada i svake osobe ponaosob. Ovaj proces započinje kada prvi put počinjemo sa definisanjem ciljeva i na prvi pogled nam izgleda kao težak i zastrašujući zadatak. Tokom vremena celokupan proces počinje da biva sve lakši. Sve ciljeve koje želite da ostvarite u narednoj godini neophodno je redovno preispitivati. Planovi se mogu menjati i može se desiti da neke stvari, za koje ste smatrali da su važne na početku, sada nemaju nikakav značaj. Postavite redovne podsetnike u svom kalendaru kako biste ponovo razmotrili svoje ciljeve i bili sigurni da su oni za vas i dalje relevantni.

Velika prednost čestog preispitivanja jeste ta što nas navodi da donosimo važne odluke u životu i pravilno odredimo prioritete. Posebno obratite pažnju na ciljeve koji nisu ostvareni u predviđenom roku ili čiji rok konstantno produžavate. Ciljeve možete povećavati ili ih odbaciti u potpunosti i krenuti od nekih novih. Može se desiti da neke ciljeve ostvarite pre nego što ste očekivali i na taj način možete početi da radite na novim ciljevima.

Ukoliko želite da uspete neophodno je da postavite ciljeve. Bez jasno određenih ciljeva nedostajaće vam fokus i pravac. Ciljevi vam omogućavaju da preuzmete kontrolu nad svojim životom i obezbeđuju osnovu pomoću koje ćete moći da odredite da li ste na pravom putu.

U tekstu smo vam otkrili šta su ciljevi, kako ih ostvariti, SMART cilj primer, a ukoliko želite da saznate više o SMART ciljevima i NLP tehnikama koje se koriste za njihovo postavljanje, pozivamo vas da nam se pridružite na NLP Practitioner treningu koji se održava u NLP Centru. Kako bi se posvetili svakome od učesnika, broj mesta je ograničen!