am i successful change mode

Da li sam uspešan?

05/05/2016

BusinessDictionery.com definiše uspeh kao:

Ostvarivanje određenog rezultata, cilja ili aktivnosti u konkretnom vremenskom okviru. Uspeh se može odnositi na ceo projekat ali i na pojedinačan deo projekta ili zadatka. Može da se odnosi na poslovni ili na privatni aspekt života svakoga od nas.

Iako je ova definicija opšte prihvaćena, znam dosta ljudi koji se uklapaju u nju, ali sami sebe ne doživljavaju kao uspešne. Ukoliko rezultate ostvarujemo u mnogim segmentima života ali promašujemo jednu ili dve, nama, najvažnije oblasti, velika je verovatnoća da nećemo sebe doživljavati kao uspešne.

Biti uspešan ne znači ispunjavati samo jedan kriterijum.

Uspeh je uvek višedimenzioni i u većoj meri je povezan je sa unutrašnjim parametrima i osećanjima nego sa činjenicama i rezultatima. Postoji mnogo sjajnih ljudi koji su postigli izvanredne rezultate, ali nisu bili u stanju da se nose s istima.

Uspeh uvek treba da bude povezan sa našim (internim) kriterijumima. Međutim, usled brzog načina života, često je teško prepoznati te kriterijum. Danas ljudi pokušavaju da postignu, više ili manje, iste ciljeve. Da bismo prepoznali sopstvene ciljeve, moramo da izađemo iz Matrix-a.

 Morpheus: Matriks je svuda. On je svuda oko nas. Čak i sada, u ovoj sobi. Možeš da ga vidiš kada pogledaš kroz prozor ili kada uključiš televizor. Možeš da ga osetiš kada ideš na posao… kada ideš u crkvu… kada plaćaš porez. To je svet koji je prevučen preko tvojih očiju, kako bi te zaslepeo pred istinom.

Neo: Koja je istina? 

MorpheusDa si rob, Neo. Kao i svi ostali, Kao i svi ostali, rođen si u ropstvu. U zatvoru koji ne možete da osetiš, vidiiš ili dodirneš… U zatvoru za tvoj um.


Da bismo pronašli svoj lični kriterijum za uspeh, moramo da zastanemo i da razmislimo. Mi smo jedini koji možemo da postavimo sopstvene kriterijume uspeha.

Da li to znači da treba da se odreknemo eksterno postavljenih kriterijuma? Ne! Sve dok smo svesni njihovog pravog značenja. Pravi uspeh,je obično povezan sa zahvalnošću i velikodušnošću. Istinski uspešni ljudi nemaju fokus isključivo na sopstvene rezultate, oni su jako zainteresovani i za to kako će ovi rezultati uticati na druge. Postoji jaka veza između onoga što rada, njihovih sposobnosti, vrednosti i vizije. Između “uticaja na mene” i “uticaja na druge” .

Prvi korak ka uspehu je interni. Razmislite na čemu ste zahvalni, podelite taj osećaj sa ljudima oko sebe, podržite druge da napreduju i rastu u sferama života koje su za njih bitne, budite darežljivi prema nekome danas. Uradite to sada! Ponovite ovo svakoga dana i pratite šta se dešava. Uspeh će doći brže nego što očekujete.

Predrag Jovanović

Master NLP trener