blog EKOLOGIJA I NLP

Ekologija i NLP

10/08/2014

Ok, odlučili ste se da pokrenete promenu. Prevazišli ste strahove, sumnje, naučili ste ono što vam je bilo potrebno, napravili ste procenu rizika i..stop! pre nego što zakoračite u promenu da li ste proverili ekologiju?

Pod proverom ekologije podrazumevamo kako se promena na koju ste se odlučili uklapa u vaš sistem. Ono što može da deluje kao dobra promena u jednom delu sistema, možda izaziva probleme u drugim oblastima. Jeste li sigurni da ste razmotrili širu sliku?

Provera ekologije može biti od iste važnosti kao i testiranje novog leka, leči osnovnu bolest, ali izaziva toliko sporednih efekata da ga je mnogo bolje ne konzumirati.

Kao NLP tehnika, provera ekologije čini da NLP ne postane manipulativan, bilo za druge ljude bilo za nas same. Često, promene u koje ulazimo ili ciljevi koje ostvarujemo mogu nam doneti dosta koristi, s druge strane ponekad ljudima oko nas mogu doneti bol ili gubitak. Ukoliko na putu ka ostvarenju svojih ciljeva činimo ljude koji su nam dragi nesrećnim ili ih povređujemo do te mere da oni pate ili odlaze od nas, dugoročno, možemo li mi biti zaista srećni? Da li je ovakva promena ili ovakvo ostvarenje naših ciljeva zaista ono što će nam, u bliskoj ili malo daljoj budućnosti doneti život vredan življenja?

Većina nas je još u najranijem dobu naučila da svako ponašanje donosi određene posledice, ono što moramo imati na umu je da ove posledice mogu nastati i izvan konteksta u kojima se ponašanje dešava i mogu nas iznenaditi svojom neočekivanošću.

Interna ekologija i NLP

Kada razmišljamo o nekom cilju, nekoj promeni ili nekoj predstojećoj situaciji koju stvaramo, unutrašnju ekologiju proveravamo tako što proveravamo naša osećanja vezana za predstojeći događaj. Drugim rečima da li smo sa odlukom koja nas vodi u promenu potpuno saglasni ili baš I nismo.

NLP nas uči da na saglasnost (kongruentnost) obratimo posebnu pažnju. Ponekad, imamo osećaj da  promena koja je pred nama može da nas uvede u osećaj neizvesnosti I tada nam je potrebno da prikupimo dodatne informacije. Nekada, osećaj može biti negativan i tada je potrebno da razmislimo još jednom da li je put na koji se spremamo zaista pravi za nas. Osećaj nekongruentnosti tj. osećaj da nismo saglasni sa nama samima nije loš, on nas samo upozorava da je potrebno istraživati takva osećanja.

NLP nas uči da bi neka od dobrih pitanja za ovo istraživanje bila:

–  Koje posledice mogu nastati ako preduzmem ove korake?

–  Šta bih dodatno morao da uradim?

–  Da li vredi?

–  Šta dobijam ukoliko načinim ovu promenu?

–  Koji su dobri aspekti već postojećeg stanja?

Postavljajući sebi ova pitanja, pažljivo osluškujte sebe. Ako se javi bilo kakav osećaj nesaglasnosti, on će se obično manifestovati nekom fizičkom senzacijom u telu, kada pokušate da zamislite sliku vašeg života, neki deo slagalice činiće vam se besmislen, a često ćete odogovarati klasičnom nekongruentnom frazom…da,ali….

Ponekad, kada proveravate ekologiju, negativne posledice mogu biti vrlo jasne i očigledne, drugi put, to neće biti tako i može se desiti da vam samo intuicija govori da ishod neće biti pozitivan, iako niste baš sasvim sigurni zašto. Ova intuicija može često ukazivati na to da promena nije sasvim ekološka.

Eksterna ekologija i NLP

Često, biće potrebno da proverite kako će, u širem smislu, vaša promena i vaši ciljevi uticati na vama bliske ljude iz vašeg okruženja.

Dozvolite sebi da maštate i postavite nekoliko klasičnih NLP pitanja:

–  Kako će moj cilj uticati na meni bliske ljude

–  Da li se moja odluka da pokrenem promenu kosi sa vrednostima meni bliskih ljudi?

–  Da li je to važno?

–  Kako će oni reagovati?

NLP nas uči da ništa samo po sebi nije ni dobro ni loše, ukoliko nas promena vodi u pravcu toga da rastemo, razvijamo se, gajimo sve bolje odnose sa ljudima iz svog okruženja, onda nas ovakva promena vodi u dobrom smeru. Ukoliko urušavamo i zagađujemo odnose u želji da ostvarimo sopstvene ciljeve potrebno je uvek imati na umu da nam NLP govori da ni jedan čovek nije izolovano ostrvo, ma koliko to delovalo bezbedno. Cena koja se placa za takvu iluziju, pokazalo se, zaista je visoka.

Jelena Kantar Kostić
NLP Master