Polaznici NLP treninga u NLP Centru pored treninga i vežbi imaju mogućnost da između modula dodatno integrišu stečeno znanje uz E-Learning platformu i na taj način svakodnevno rade na ovladavanju i primeni naučenog gradiva.

E-Learning platforma koju je razvio tim NLP Centra, daje učesnicima treninga mogućnost da:

  • Daju feedback na sadržaj i izvođenje treninga,
  • Obnavljaju naučeno gradivo kroz interaktivne zadatke i vežbe za integraciju,
  • Gledaju video materijale sa snimljenim demonstracijama NLP tehnika,
  • Slušaju odgovore na sertifikaciona pitanja i
  • Imaju pristup dodatnim materijalima za učenje i integraciju.

Svi korisnici E-Learning platforme NLP Centra imaju mogućnost da, pored računara, i preko Android/iOS aplikacije pristupe materijalima što ovu platformu čini dostupnom korisnicima u svakom trenutku.

Dosadašnja iskustva pokazuju da je rada na treningu i vežbama uz on-line podršku odlična kombinacija za efikasnu integraciju znanja i usavršavanje veština. Naš zadatak je da i u buduće nastavimo sa inovacijama i unapređenjima naših programa, dok je vaš zadatak samo da sva stečena znanja primenite.