blog formula uspeha

Koja je Formula Uspeha?

15/05/2013

Recept za uspeh ne postoji. Svako za sebe bira oblast i kriterijume koji mu pomažu da uspe u životu. Međutim, istaći ćemo nekoliko koraka koji vam mogu pomoći da formirate svoju formulu uspeha.

Osnovne stavke za uspeh

Postizanje uspeha u bilo kojoj oblasti života zahteva pažljivo planiranje, predan rad i doslednost. Osnovni elementi formule uspeha čine temelj svake uspešne strategije. A njihovo razmatranje nam omogućava da sagledamo širu sliku i bolje razumemo put ka ostvarivanju ciljeva. U nastavku ćemo pobrajati koji su to elementi:

  • vizija kao pokretačka snaga
  • ciljevi – smernice ka uspehu
  • upornost i odlučnost
  • kontrinuirano učenje i razvoj
  • radna etika i posvećenost

Svako formira svoju formulu uspeha

Hajde sada da napravimo jedan korak dalje i analizirajmo šta je još, pored pametnog usmeravanja energije, potrebno za formulu uspeha? Sve odgovore koji se dobijaju na ovo pitanje, a čija je realizacija pod našom kontrolom, moguće je podeliti u 4 kategorije:

  • Jasan koncept ličnog uspeha – Proverite kako ste definisali svoj cilj. Da li postavljeni cilj zadovoljava kriterijume SMART iliti MUDRO (Merljiv, Unutar moje kontrole, Dostižan, Realan, Ograničen vremenom) definisanih ciljeva? Ocenite način na koji ste definisali svoj cilj na skali od 0 do 10 (0 znači da je cilj „negde u vazduh“, tipa – moj cilj je da budem srećan, uspešan ili još gore da prestanem ovoliko da se nerviram) a 10 je vrlo konkretno i precizno definisan cilj koji bi svakome bio potpuno jasan.
  • Akcioni koraci – Formula uspeha zavisi i od vaših akcionih koraka u datoj životnoj oblasti. Primećujete da se često dešava da ljudi prosečnih sposobnosti, koji naporno rade premašuju one koji su prirodno nadareni, a koji ne preduzimaju ništa u vezi sa primenom svojih talenata. Ocenite sada nivo preduzimanja akcionih koraka u vezi za prethodno postavljenim ciljem na skali od 1 do 10 (1 – ne ulažete nikakav napor, postoji samo ideja o tome, 10 – dajete svoj maksimum).
  • Sposobnosti, veštine i strategije – Vaše sposobnosti, talenti i načini razmišljanja su u velikoj meri nasledni i mogu uticati na vašu formulu uspeha. Isto tako sposobnosti se tokom vremena razvijaju kao što se i gube. U kontekstu postizanja željenog rezultata možete biti ekspert ili čak bez potrebnih sposobnosti za postizanje željenog rezultata. Zamislite sada skalu sposobnosti, na kojoj 1 označava „bez ikakvih sposobnosti“, a 10 „maksimum sposobnosti“ potrebnih za postizanje željenog cilja i rangirajte sebe u kontekstu postavljenog cilja.
  • Stavovi i uverenja – Poslednja stavka koja vam pomaže da odgovorite na pitanje kako do uspeha jesu stavovi i uverenja. Stavovi su možda i najznačajniji recept za uspeh. Najznačajniji zbog toga što ga možemo posmatrati na skali od –10 do +10. Ako imate jak negativan stav prema cilju kome težite, sigurno nećete daleko stići. Nekada je dovoljno da imate i malu zabrinutost, mali glas koji vam govori „nećeš uspeti“ i već ste stvorili . Nasuprot tome, što je stav u vezi sa postavljenim ciljem pozitivniji, uspeh je bliži.
formula uspeha jednog tima
formula uspeha jednog tima

Učenje iz neuspeha je ključno za formiranje uspeha

Neuspesi nas mogu rastužiti, ali istina je da oni mogu biti dragocen izvor učenja i ključni recept za uspeh. Analizirajući važnost učenja iz grešaka, otkrivamo kako neuspesi mogu služiti kao snažan pokretač ka ličnom i profesionalnom napretku.

Prvi korak u učenju iz neuspeha jeste promena perspektive. Umesto da ih posmatramo kao krajnje neuspešne situacije, trebalo bi da ih posmatramo kao prilike za rast. Svaka greška donosi sa sobom lekciju, a sposobnost njihovog prepoznavanja ključna je za transformaciju neuspeha u platformu za budući uspeh.

Važno je dubinski analizirati razloge neuspeha. Šta je ono što treba da promenimo da bi naša formula uspeha bila uspešna narednog puta. Identifikacija tačnih faktora koji su doveli do neuspeha omogućava nam da prepoznamo oblasti koje zahtevaju poboljšanje. Bez obzira da li su u pitanju nedovoljna priprema, loša komunikacija ili nedostatak resursa, analiza ovih faktora pomaže nam da preduzmemo korake ka izbegavanju istih grešaka u budućnosti.

Umesto da dozvolimo neuspehu da nas obeshrabri, trebalo bi da ga koristimo kao izvor motivacije da postanemo jači. Razvoj mentalne snage omogućava nam da ostanemo fokusirani na ciljeve, čak i u najizazovnijim trenucima.