NLP Master featured

Intenzivni NLP Master

09/05/2016

Intenzivni NLP Master (I-IV modul) održaće se od 9. do 17 jula na Kopaoniku na kome ćete intenzivnim, konstantnim radom i aktivnim učešćem da savladate NLP alate i sertifikujete  se kao NLP Master.