blog2NLP1

Kako da budete kreativniji i samim tim uspešniji

15/06/2023

Šta je kreativnost?

Kreativnost je sposobnost stvaranja novih ideja, koncepata ili rešenja. To je proces koji nam omogućava da razmišljamo van ustaljenih okvira i pronađemo inovativne načine da se suočimo sa izazovima i postignemo ciljeve. Bitna je u svim sferama života, kako u ličnom tako i u profesionalnom kontekstu. Ona nas pokreće napred, omogućava nam da se izdvojimo iz mase i ostvarimo uspeh.

Kako biti kreativan?

kreativnost ilustracija

Svi mi imamo sposobnost da budemo kreativni, samo je pitanje kako da tu kreativnost probudimo i razvijemo. NLP (Neuro-lingvističko programiranje) je metodologija koja nam pruža alate i tehnike za razvijanje kreativnosti. NLP nam pomaže da razumemo naš unutrašnji svet i način na koji sebe percipiramo, da bismo mogli da prepoznamo svoje kreativne potencijale i iskoristimo  ih na najbolji mogući način.

 

 

Koraci ka inspiraciji i izražavanju originalnosti

Da bismo bili kreativniji, potrebno je da se inspirišemo i da izrazimo svoju originalnost. Prvi korak je da budemo otvoreni za nove ideje i perspektive. Trebalo bi se osloboditi predrasuda i ustaljenih šablona razmišljanja. Zatim se moramo povezati sa svojom unutrašnjom motivacijom i strašću. Kada radimo ono što volimo i što nas ispunjava, kreativnost prirodno dolazi. Takođe, važno je da se suočimo sa strahom od grešaka i da prihvatimo da su greške sastavni deo procesa učenja i rasta.

Kako pronaći inspiraciju? To je jedno od pitanja koje je svako postavio sebi u nekom životnom trenutku. Ovo su neki od naših saveta koji vam mogu pomoći u potrazi za odgovorom.

  1. Istražite različite izvore inspiracije: Inspiracija može doći iz različitih izvora, kao što su knjige, časopisi, članci, umetnička dela, priroda, putovanja i društveni mediji. Iskoristite prednosti NLP-a tako što ćete koristiti tehnike pretraživanja i analize sadržaja kako biste pronašli relevantne informacije i ideje. Koristite ključne reči i alate za filtriranje kako biste suzili izvore inspiracije i pronašli ono što je najrelevantnije za vaše ciljeve.
  2. Kombinujte ideje iz različitih oblasti: Originalnost često dolazi iz kombinovanja ideja iz različitih sfera interesovanja. Iskoristite ključne koncepte i ideje iz različitih izvora, a zatim pokušajte da ih kombinujete na inovativan način. Na primer, možete pretražiti knjige iz različitih žanrova, izvode umetničkih dela različitih stilova ili istražiti različite industrije kako biste pronašli nove perspektive i ideje.
  3. Razvijte naviku zapisivanja ideja: Ideje često dolaze neočekivano i mogu brzo nestati iz naše memorije. Stoga je važno razviti naviku zapisivanja ideja. Ovo će vam omogućiti da kasnije proučite i razvijete ideje koje vam se čine interesantnim.
  4. Budite otvoreni za promene: Kada se bavite kreativnim procesom, važno je biti otvoren za promene. NLP pruža mogućnosti za analizu i razumevanje sentimenta i mišljenja drugih ljudi. Iskoristite ove alate kako biste prihvatili povratne informacije, ideje i perspektive drugih. Budite spremni na korekcije i traženje najefikasnijeg rešenja kako biste svoje ideje učinili boljima. Ponekad će se najinovativnije ideje pojaviti kada se suočite s drugačijim mišljenjima i idejama.
  5. Vežbajte divergentno razmišljanje: Divergentno razmišljanje je ključna veština koja podstiče kreativnost. NLP alati, kao što su tehnike asocijativnog razmišljanja ili upotreba reči asocijacija, mogu vam pomoći da vežbate divergentno razmišljanje. Na primer, možete izabrati ključne reči koje su povezane s vašim problemom ili ciljem, a zatim generisati što je moguće više ideja povezanih s tim ključnim rečima. Ova vežba pomaže u proširivanju vašeg razmišljanja i pronalaženju nekonvencionalnih rešenja.
  6. Uključite se u kreativne zajednice: Kreativne zajednice, poput umetničkih grupa, radionica, foruma ili online platformi, mogu vam pružiti podršku i inspiraciju. Pomoću NLP alata za analizu sentimenta, možete prepoznati i pridružiti se pozitivnim kreativnim zajednicama koje promovišu konstruktivnu razmenu ideja i podršku. Deljenje svojih ideja s drugima može vas inspirisati i dovesti do novih perspektiva i saradnje.
  7. Vežbajte redovno: Ako vas zanima kako biti kreativan, znajte da je vežba vrlo bitna. Koristite NLP alate za praćenje svog napretka i postavljanje ciljeva. Možete pratiti vreme koje provodite u kreativnim aktivnostima, broj ideja koje generišete ili nove perspektive koje ste stekli. Ovo će vam omogućiti da pratite svoj napredak i održite motivaciju dok razvijate svoju kreativnost.

Kombinujući principe NLP-a i strategije možete postati kreativniji i uspešniji u svim aspektima života. Zapamtite da je kreativnost proces koji zahteva vreme, strpljenje i vežbu. Iskoristite sve dostupne alate i resurse kako biste podstakli svoju inspiraciju i izrazili originalnost. Sledite ove korake ka inspiraciji i izražavanju originalnosti i otvorite vrata neograničenom potencijalu vaše kreativnosti.

Tehnike za stimulisanje mašte i inovativnog razmišljanja

saveti kako biti kreativan

NLP nam pruža razne tehnike za stimulisanje mašte i inovativnog razmišljanja. Jedna od njih je tehnika „modeliranja“, koja nam omogućava da proučimo i naučimo pristupe onih koji su već postigli uspeh u određenim oblastima. Možemo analizirati njihovo razmišljanje, ponašanje i strategije kako bismo dobili nove perspektive i ideje. Takođe, tehnike vizualizacije i afirmacija mogu nam pomoći da prepoznamo svoje ciljeve i vizualizujemo uspeh, što podstiče našu kreativnost i motivaciju.

Okruženje u kojem se nalazite može imati veliki uticaj na vašu kreativnost. Stoga je važno stvoriti okruženje koje će vas inspirisati i podsticati na kreativno razmišljanje. To može uključivati prostor uređen sa motivacionim citatima, umetničkim delima ili predmetima koji vam znače. Takođe, možete eksperimentisati sa promenom okruženja, kao što je rad na drugom mestu, putovanja ili poseta umetničkim izložbama i predavanjima. Nova iskustva mogu pokrenuti vašu maštu i inspirisati vas na nove ideje.

Tehnike koje podstiču inovativno razmišljenje:

  • Divergentno razmišljanje

Značaj divergentnog razmišljanja istakli smo i u prethodnom pasusu kao ključnu tehniku za razvoj kreativnosti.  Ova tehnika podstiče generisanje što više ideja, bez ograničavanja ili ocenjivanja njihove vrednosti.  Da biste vežbali divergentno razmišljanje, možete koristiti metodu „brainstorminga“, gde zapisujete sve ideje koje vam padaju na pamet, bez filtriranja ili ocenjivanja. Možete koristiti i tehniku „mind mappinga“, gde crtanje dijagrama i povezivanje ideja na vizualnom nivou podstiče vašu maštu i kreativnost.

  • Izađite iz zone komfora

Da biste bili kreativniji, ponekad je potrebno izići iz zone komfora i suočiti se sa novim izazovima. To može uključivati isprobavanje novih hobija, učenje novih veština ili prihvatanje projekata koji vam izgledaju izazovno. Kada se suočite sa nepoznatim, vaš mozak će se naterati da razmišlja na nove načine i pronađe kreativna rešenja. Važno je da prihvatite mogućnost greške i da učite iz njih, jer su greške deo procesa učenja i rasta.

  • Negujte svoju maštu

Mašta je ključna. Negujte je tako što ćete čitati knjige, gledati filmove, slušati muziku, izrađivati umetnička dela ili se baviti drugim aktivnostima koje podstiču vašu kreativnost. Takođe, budite otvoreni za igru i zabavu. Igračke, igre ili slobodno vreme provedeno sa decom mogu podstaći maštu i otvoriti nove perspektive.

Zaključak

cPicture 1

Kreativnost je sposobnost koju svi posedujemo, ali je potrebno negovati je i razvijati. Uz pravilan pristup i vežbu, možete postati kreativniji u svim aspektima svog života. Zapamtite da je ovo proces, a ne rezultat, i da je svaki korak vredan. Neka vam ovaj vodič posluži kao inspiracija i podsticaj da se oslobodite svoje kreativne snage i postignete svoje ciljeve.

Hvala vam što ste pročitali ovaj blog o tome kako biti kreativan. Ako imate neke specifične teme o kojima biste voleli da čitate, slobodno podelite svoje sugestije. Do sledećeg puta, ostanite kreativni i inspirisani!