blog NLP

Kako nekoga možete „pročitati“ kao otvorenu knjigu?

11/09/2017

Nije svako otvorena knjiga i ponekad je jako teško oceniti nečije postupke ukoliko reči i ponašanje nisu usaglašeni. Ovo su neki od znakova koje osobe ispoljavaju i pomoću kojih možete da pročitate sagovornika:

Oči:

Na osnovu pokreta očiju sagovornika možemo da prepoznamo njegov način razmišljanja. Npr. Kada sagovornik gleda u pravcu gornjeg desnog ugla to znači da se priseća prošlih događaja. Ako gleda u gornji levi ugao to znači da konstruiše događaje i situacije. Donji levi ugao znači da je tada naš sagovornik u kontaktu sa osećanjima koji su vezani za tu temu. Obratite pažnju i na pogled koji luta po prostoriji – on može da bude znak dosade, nedostatka interesovanja ili laži. Ako vam se čini da je sagovornik pod stresom, jasni indikatori mogu biti proširene zenice ili učestalo treptanje.

Usta:

Istraživanja su pokazala da kada osoba laže ruka sama kreće ka ustima i često završava negde u regionu usana. Ovaj signal se takođe interpetira i kao stres. Stiskanje usana, zategnute usne, često nakašljavanje pre nego što sagovornik nešto kaže je takođe znak napetosti. Suptilan osmeh, često brzo sakriven saginjanjem glave može da ukaže da je osoba zadovoljna onim što je čula.

Ruka:

Zavaliti se u stolicu sa obe ruke iza glave je pokret koji je specifičan za muškarce i ukazuje na poverenje ili zadovoljstvo. Stavljanje jedne ruke iza glave je najčešće indikator da osoba situaciju u kojoj se nalazi doživljava problematičnom. Metaforički ovaj pokret možemo opisati kao zagrljaj koji treba da ublaži negativne posledice situacije sa kojom se suočava. Igranje rukama i lupkanje prstima po stolu je jedan od znakova koji sa velikom verovatnoćom ukazuje na povišeni nivo stresa, često frustraciju i napetost.

Telo:

Povlačenje (korak nazad) može biti nekontrolisan odgovor na neadekvatnu ponudu ili informaciju koju je osoba dobila. Dodirivanje lica/glađenje brade igranje sa naočarima su signali promišljanja. Prekrštene noge ukazuju na rezervisan stav, osim ukoliko nije reč o ženskoj osobi koja stalno drži noge prekrštene. Sedenje na ivici stolice je znak interesovanja za ono o čemu se govori.