nlp blog Da li je NLP dobra investicija 4

Koliko je bitna energija za uspeh?

24/12/2019

Drishti Bablani: „Vaše unutrašnje misli nisu zaista skrivene. One se odražavaju na vašu energiju.“

Zamislite nekoliko uspešnih ljudi. To može biti bilo ko, neka poznata ličnost ličnost ili neko ko vam je blizak. Sada se zapitajte koja vrsta energije karakteriše ove ljude? Da li poseduju istu vrstu energije ili se razlikuju?

Uspešni ljudi energiju usmeravaju na izvršenje zadataka. Poseduju visok nivo energije koji usmeravaju ka rešenjima. Ne polaze od „Ja ovo ne mogu“, već od  „Šta bi trebalo da naučim kako bih ostvario svoj cilj?“.

Da li znate na koji način se manifestuje energija?

Energiju koristite za realizaciju

Kako se trenutno osećate povodom svojih dostignuća?
Ukoliko mislite da vam ništa ne pruža mogućnost za napredak uprkos želji, velika je verovatnoća da šaljete pogrešnu energiju.  Kakva je to energija?

Zamislite situaciju, dodeljen vam je novi projekat. Niste sigurni u svoje znanje. Dva su ishoda koji izdvajaju uspešne ljude od ostalih.

Jedna grupa ljudi, nesigurna u svoje znanje polazi od stava „Ja to ne znam i ne želim da radim“. Na ovaj način sebe automatski lišava potencijalnih šansi za sopstveni rast i razvoj. Ovakav tip osobe ne želi da troši svoje vreme i energiju na nove stvari. Radije ostaje u zoni komfora.

Richard Branson :“Ako vam neko ponudi neverovatnu priliku, ali niste sigurni da to možete, recite da – onda naučite kako kasnije!

Uspešni ljudi, sa druge strane prihvataju svaku priliku koja im pruža lični razvoj. Nemaju stav da ne znaju ili ne umeju već stav da se sve može naučiti. Svoju energiju ulažu u znanja koja vode ka cilju.

Kao što je je Henri Ford jednom rekao, „ako mislite da možete ili ne možete nešto učiniti, verovatno ste u pravu“. Sve što eksterno dolazi u vaš život je ogledalo energije koju ulažete u rad- bilo to rad na sebi ili rad na cilju.

Kako to postići u 2 koraka?

Budite precizni kada postavljate ciljeve

Pre nego što počnete da ulažete energiju u ono što želite, prvo morate znati šta tačno želite.

Prvi korak je da budete precizni. Neka vam cilj bude jasan. To može biti nešto poput, „Cilj mi je da dobijem ovaj projekat“ ili „Cilj mi je da u januaru odem na Kubu“.

Kada objašnjavate šta želite, usredsredite se pre svega na to kako ćete se osećati u vezi sa tim.

Energiju usmerite ka akcijama

Kada vam je jasna želja, prenesite je u okruženje. Energija koju emitujete mora biti u skladu sa ostvarivanjem želje.

Na primer, želite da otvorite svoj restoran japanske kuhunje. Energiju usmeravate na akcije pomoću kojih se cilj realizuje. Čitate o kulturi, tragate za kuvarima koji su vrsni u spremanju japanskih jela. Usmeravate sebe na rešavanje etapa koje vode ka cilju. Usmeravanjem energije u rad stvarate sebi šanse, ne zaboravite to!

NLP Practitioner vam nudi alate pomoću kojih ćete svoju energiju i vreme trošiti na akcije kojima se realizuje cilj.

Koristite energiju da identifikujete svoju snagu

Lao Tzu :„Savladavanje drugih je snaga. Savladavanje sebe je prava snaga.“

Jedna od ključnih stvari koja vas može nazadovati je trošenje previše energije na vaše slabosti i nedovoljno vremena na vaše snage. Što bolje poznajete svoju snagu i talente, bolje ćete uočiti potencijalne šanse i ostvariti svoje ciljeve.

Prepoznajte svoju snagu

Znate u čemu ste dobri? Prepoznajte u čemu ste sjajni i u to ulažite energiju i vreme.Samo na ovaj način postaćete najbolji.

Negujte svoje snage

Ključ je u tome da se fokusirate na svoje snage, a ne na svoje slabosti. Poboljšanje ključnih snaga umesto smanjivanja slabosti je put ka uspehu.

Iskoristite sinergiju svojih talenata

Ne radi se o tome da imate jednu snagu, već o korišćenju sinergije svojih snaga. Ulaganje energije i sinergija vode ka realizovanju ciljeva.

Snaga=strast=uspeh

Korišćenje sopstvenih snaga pretvara vaš rad u strast. Postojanje strasti prema onome što radite, vodi da sa lakoćom radite na poboljšanju sebe i samim tim povećavate šanse za uspeh.

Kreirajte svoju mrežu ljudi

Jednom kada saznate svoje ključne prednosti, možete pronaći ljude koji poseduju snagu koja vam nedostaje. Na taj način formirate mrežu ljudi sa različitim talentima koji su neophodni za vaš uspeh.

Na modulima tokom NLP Practitionera, upoznaćete se sa pristupima za otkrivanje sosptvene snage. Takođe, naučićete kako da tu snagu iskoristite za lični uspeh.

Kako da energiju usmerite ka uspehu?

  1. Koristite reči poput: „Ja mogu“, „moguće je“, „to se može učiniti“, na taj način usmeravate svoju energiju ka pozitivnom ishodu.
  2. Fiziologija- uvek hodajte uspravno
  3. Energiju usmerite ka pronalasku rešenja, a ne ka problemu. Pođite od pitanja „Šta ja mogu da uradim kako bi se situacija rešila?“
  4. Uložite energiju u usavršavanje sebe bilo to kroz čitanje ili profesionalne treninge.
  5. Družite se sa ljudima koji su uspešni. Na taj način uviđate kako oni usmeravaju energiju ka ostvarenju cilja.

Uspešni ljudi koriste prvi modul koji se uči na NLP Practitioneru. Naime, koriste princip gde su emocije, misli i fiziologija jedna celina. Drugim rečima, pored stava u vidu ispravnih leđa, pogleda gore, svoju energiju troše na ostvarenje ličnog uspeha.