nlp2

Komunikacija je “dvosmerna ulica”

17/12/2020

Možda ovaj naslov zvuči jednostavno, ali šta to znači, kako i koja pravila u tom saobraćaju informacija važe?
Kako bismo vam pomogli da prepoznate gde je „zastoj“, u nastavku je dato nekoliko najčešćih grešaka u komunikaciji i kako ih izbeći.

1.Ne prilagodjavate svoj govor publici

Ljudi koji su prirodni komunikatori imaju tendenciju da menjaju svoje govorne obrasce, temu, pa čak i ton, u skladu sa osobom ili grupom sa kojom razgovaraju. U životnom okruženju ste najčešće u prilici da su vaši sagovornici sličnih interesovanja, pa često ne razmišljate o tome, međutim ovo je posebno važno uzeti u obzir kada ste na radnom mestu gde imate ljude različitih ličnosti, veština ili poslovnih profila.

Na primer, ako ste veb dizajner i nameravate da održite prezentaciju o nekom svom projektu, morate imati na umu da neće svi razumeti tehničke izraze i da bi trebalo da prilagodite rečnik kako bi bilo razumljivo većini ljudi koji vas slušaju.

Kada vam se čini da će vaše izlaganje biti bolje ocenjeno ako koristite što komplikovanije izraze i fraze, možete upasti u zamku da ljudi izgube fokus i interesovanje za ono što govorite. Važno je da ono što pričate drugi razumeju, jer to je znak da uvažavate sve koji prisustvuju/slušaju.

2. Prekidate ljude

Ništa nije neprijatnije od toga da neko prekida vaš razgovor da bi rekao svoje misli. To ne samo da iritira ljude, već pokazuje i da ste nestrpljivi, da ne poštujete sagovornike i da svoje mišljenje cenite više od tuđeg. Iako je ovo jedna od najčešćih grešaka ljudi u konverzaciji, to je takođe nešto što se može prilično lako izbeći.
U većini slučajeva smo skloni da prekidamo druge jer imamo nešto zanimljivo da dodamo razgovoru, a bojimo se da će trenutak proći i da nećemo uspeti da kažemo svoje misli.

Umesto da prekidate, pokušajte da se setite šta ste želeli da kažete i sačekajte dok druga osoba ne završi sa govorom, pre nego što naglas kažete svoje ideje. To pokazuje da ste pažljivi i spremni da slušate, a takođe podstiče i druge da vas slušaju jednako strpljivo.

3. Pretpostavljate da su vas ljudi razumeli

Znate da su pretpostavke loša polazna tačka. To je jedan od najčešćih razloga za nesporazume u pisanoj i govornoj komunikaciji, kako u ličnom tako i u poslovnom okruženju. Umesto da pretpostavite da su ljudi razumeli šta pokušavate da kažete, pre nego što nastavite uvek je dobar korak prvo zatražiti potvrdu da je sve bilo jasno.

Jedan od najboljih načina da se uverite da ljudi razumeju vašu poruku je podsticanje pitanja i otvorene diskusije o važnim tačkama. Možda mislite da je to samo gubljenje vremena, ali zapravo vam pomaže da dugoročno izbegnete nesporazume.

4. Niste otvorenog uma

Današnje radno okruženje velike većine ljudi je postalo raznoliko. U istoj kancelariji često rade ljudi iz različitih zemalja, kultura, etničkih grupa, orijentacija, opredeljenja i porekla. Ljudi su često skloni da prave pretpostavke na osnovu tih informacija.

Stereotipizacija može ometati komunikaciju i sprečiti vas da razvijete zdrave radne odnose. Tehnike komunikacije na NLP treninzima koje se uče se između ostalog vam pomažu da naučite kako da izbegnete stereotipizaciju.

5. Dopuštate svojim emocijama da upravljaju vama

Svi smo barem jednom u životu, a verovatno i češće, reagovali u besu ili frustraciji. Čak i mirni i uobičajeno kontrolisani ljudi s vremena na vreme izgube kontrolu i odreaguju burnije nego što se to od njih očekuje.

Veoma je važno imati na umu šta govorite ili radite u takvim situacijama. Sasvim je ljudski da u nekim momentima emocija prevlada. I ako već ne možete da izbegnete frustraciju/ljutnju u određenom momentu, možete da kontrolišete kako ćete reagovati i postupke koji iz toga proizilaze.

Odgovor na pitanje KAKO kontrolisati reakciju, može vam dati NLP. Na sledećem linku pogledajte šta je zapravo NLP, šta znači, i bolje se upoznajte sa benefitima NLP treninga.  Šta je NLP?

Ljudi često potcenjuju važnost dobrih tehnika komunikacije. NLP je prepoznatljiv pre svega po naprednim strategijama komunikacije i uticaja kao i brzim i efikasnim tehnikama za promene u ponašanju. Naučene tehnike i metode mogu vas dovesti do toga da razumete i koristite načine najbolje prakse u komunikaciji.

Na NLP Practitioner treningu na jednom od modula naučićete kako da postavljate pravu vrstu pitanja, kako da slušate (pravilno) i naravno kako da budete sigurni da razumete – i da vas drugi ljudi razumeju!