kvz

[KVIZ] Da li si vizuelac, auditivac ili kinestetičar?

02/03/2017
NLP nas uči da su vizuelni, auditivni i kinestetički reprezentativni sistemi primarni reprezentativni sistemi, odnosno modaliteti. Sva tri reprezentativna sistema koristimo sve vreme, ali mi najčešće ne koristimo sve ove sisteme podjednako, već često dajemo prednost jednom reprezentativnom sistemu u odnosu na druge. Taj reprezentativni sistem nazivamo dominantnim, ali naravno reprezentativni sistemi ne isključuju jedan drugi. Reši naš test i saznaj koji reprezentativni sistem je dominantan kod tebe.
Pokreni kviz

Kada se odmaram na plaži, prva stvar koja me čini zadovoljnim što sam tu je:

Bitne odluke donosim:

Osobe pamtim:

Lakše mi je da pratim prezentaciju ako:

Dok pričam:

Jelo koje ću jesti u restoranu biram na osnovu:

Tokom diskusije, na mene najviše utiče:

Znam da mi dobro ide na poslu:

Uživam kada:

Koji si tip ličnosti?
Vi imate dominantno razvijen vizuelni sistem

Dominantno vizuelne osobe pretvaraju reči u slike. One ,,vide” ono što se čuje i oseća. Zbog toga imaju izuzetno razvijenu sposobnost fotografskog pamćenja. U komunikaciji koriste ruke kako bi dodatno opisali ono o čemu govore a važno im je da uspostave kontakt očima sa sagovornikom. Reči koje uočavaju osobe sa izraženim vizuelnim sistemom su: jasno, bistro, prizor...
Vi imate dominantno razvijen auditivni sistem

Dominantno auditivnim osobama je iznad svega važno kako nešto zvuči. Svoje okruženje posmatraju kroz prizmu ritma i melodije. U komunikaciji se prijatnije osećaju kada razgovaraju preko telefona nego licem u lice. Ovaj segment posebno je izražen kada imaju potrebu da saopšte neku važnu vest. Reči koje uočavaju osobe sa izraženim auditivnim sistemom su: huk, šum, ton, šapat....
Vi imate dominantno razvijen kinestetički sistem

Dominantno kinestetičke osobe donose odluke na osnovu svojih osećanja i osećaja. Upravo su i informacije koje su im najvažnije prilikom donošenja odluka u vezi se emocijom, dodirom ili ukusom... Tempo govora najčešće im je spor, a pažnja im je usmerena na osećaj koji imaju u vezi sa ljudima, stvarima ili događajima. Reči koje uočavaju osobe sa izraženim kinestetičkim sistemom su: toplo, mirno, osećaj...

Share your Results: