blog lider i vizija

Lider i vizija

06/09/2014

Odakle potiče želja da postanemo lider? Šta je ono što nas pokreće i vodi napred?

Smatra se da ljude pokreću dve stvari, ili je to nepodnošljivost stanja u kome se trenutno nalaze ili pak ideja, vizija ili cilj koji su dovoljno izazovni da ih pokrenu u onom pravcu koji smatraju da će im doneti život koji je vredan življenja.

Potreba za izazovom, igrom i avanturom je lokomotiva koja vuče napred u oblastima nauke, svih vrsta umetnosti ili čak ekonomije. Naša mašta, snovi i vera u promenu je ono što vodi napred celu civilizaciju i tako je to oduvek bilo.

Lider najpre ima viziju i vizija se razvija u našu budućnost. Vizija može da zvuči kao velika stvar ali zapravo ima dva veoma  jednostavna kvaliteta: inspiriše nas na akciju, a takođe ima moć i da druge ljude inspiriše i pokrene na akciju.

Težnja da postanemo lider dolazi iz  naše prirodne težnje da se nanovo razvijamo. Iz potrebe da ono u šta verujemo, ono u šta smo ubeđeni ostvarujemo tako što ulažemo energiju. Lider ne zavisi od posla koji obavlja. Za mnoge ljude na poziciji vlasti nikada ne bismo rekli da su lider, bez obzira na to što njihov položaj ili titula na to ukazuju. Takođe, drugi ljudi imaju lidersku suštinu iako na to ne ukazuje njihov položaj. Biti lider dolazi iz onoga što radite i iz načina kako razmišljate, a ne iz vašeg položaja koji zauzimate ili formalne odgovornosti koju nosite.

Šta je potrebno da bi se postao dobar lider?

Da bi postali dobar lider potrebno je da se sa ljudima povezujete deleći zajedničke vrednosti.

Nakon toga je potrebno da budete odgovorni, jer biti lider podrazumeva da se razvijate zajedno sa ljudima, a ne da prosto izdajete naređenja. I na kraju stvarni, pravi lider je onaj ko zaista duboko veruje u ostvarenje ciljeva i ideja i  koji ih deli sa drugim ljudima.

Mao Ce je govorio:

Lider je najbolji kada ljudi jedva znaju da on postoji.

Ne toliko dobar lider je kada ga ljudi slušaju i pokoravaju mu se.

Najgori je lider kada ga preziru. Ukoliko kao lider ne  poštujete ljude, oni neće poštovati vas.

Ali kada je neko zaista dobar lider, kada je njegov cilj ispunjen, ljudi će reći: “Mi smo to sami uradili”.

Postoji mnogo rasprava o tome da li se lider rađa ili nastaje. Džozef O Konor NLP Trener na pitanje da li se lider rađa ili se stvara odgovara sa: Da, oba su tačna, samo ovo pitanje nije dobro postavljeno jer ukazuje na to da jedno ili drugo mora biti tačno. Svi se mi rađamo sa mnoštvom talenata i potencijala koji nam ništa neće vredeti ukoliko ih u životu ne razvijamo učeći. Niko iz kolevke neće skočiti u cipele velikog lidera, a samo učenjem možemo razviti sve one prirodne talente koje svako od nas poseduje.

Da biste postali pravi lider potrebno je da razvijate sebe, svoje veštine i talente tako da druge možete voditi ne rečima već sopstvenim delima. Pratite svoje vizije i puteve kojim želite da idete, tako da inspirišete druge da pođu sa vama i budu uz vas. Razvijajte druge tako što će i oni razumeti vašu viziju, deliti je sa vama i biti spremni da  je razvijaju dalje. Naučite veštinu sistemskog razmišljanja da razumete granice, situciju i  veliki broj mogućnosti na putu ka ostvarenju svog cilja.

Jelena Kantar Kostić
NLP Master