blog motivacija sta to bese

Motivacija, šta to beše?

07/04/2015

Koliko nas radi ono što stvarno voli? Ono u čemu stvarno uživa? Da li vam vreme proleti na poslu ili gledate kako kazaljka lagano otkucava svaki minut?

Mihalj Čiksenmithalji je američki psiholog mađarskog porekla koji je napisao knjigu o iskustvu koje svi u nekom trenutku doživimo, a koje ima veze sa maksimalnom motivacijom koja je u tim iskustvima prisutna. Nazvao ga je autotelično* iskustvo tj. iskustvo koje je samo sebi dovoljno. Najlakše ga doživimo kada radimo ono što volimo, npr. u sportu, zabavi, dokolici… i kada ga doživimo vreme leti, sve se obavlja sa lakoćom i želimo da večno traje. U svojoj knjizi “The Flow” (Tok) navodi primere koji govore da i mnogi profesionalci doživljavaju svoje poslovne aktivnosti na ovaj način. Jedan od primera je da neki hirurzi govore o svom radu sledeće: “Toliko uživamo u svom poslu da bi ga radili i da ne moramo.“

Razrađujući svoje studije saznali su da svaka aktivnost toka, bilo da uključuje takmičenje, šansu ili bilo koju drugu dimenziju iskustva, ima sledeće stvari zajedničke: ona obezbeđuje osećaj otkrića, a ono gura osobu do viših nivoa performansi i vodi do prethodno nepojmljivih nivoa svesti.

Na sledećem dijagramu se može objasniti stanje toka i kako se krećemo tj ulazimo i izlazimo iz polja toka tj naše motivacije. Pretpostavimo da figura dole predstavlja specifičnu aktivnost, npr igranje tenisa. Dve teoretski najbitnije dimenzije iskustva, izazovi i veštine, su predstavljeni na dve skale na dijagramu. Slovo A predstavlja Aleksandra, dečaka koji uči da igra tenis. Dijagram pokazuje Aleksandra u 4 različite faze razvoja. Kada tek počne da igra (A1), Aleksandar praktično ne poseduje veštinu i jedini izazov sa kojim se susreće je da prebaci lopticu preko mreže. Ovo nije teška aktivnost i Aleksandar će verovatno uživati i imati veliku motivaciju jer odgovara njegovim početničkim veštinama, tako da će on verovatno u ovom trenutku biti u stanju toka. Naravno tu ne može dugo ostati. Posle nekog vremena kada nastavi da vežba, njegove veštine igre će se poboljšati i samo prebacivanje lopte preko mreže će mu dosaditi (A2). Sa druge strane može se desiti da sretne uvežbanijeg protivnika, kada će shvatiti da pred njim stoje veći izazovi od prebacivanja lopte, tada će osetiti napetost (A3) zbog svojih loših performansi.

josip-tok

Dosada i anksioznost nisu pozitivna iskustva, tako da će Aleksandar biti motivisan da se vrati u stanje toka. Kako će to uraditi? Gledajući dijagram vidimo da ako mu je dosadno (A2)  i želi da dođe u stanje toka, Aleksandar ima samo jedan izbor: da uveća izazove sa kojima se sreće. Postavljanjem većih i težih ciljeva koji odgovaraju njegovim veštinama, npr. da pobedi protivnika koji je bolji od njega, Aleksandar se vraća u stanje toka (A4).

Ako je Aleksandar nervozan (A3) povratak u stanje toka znači da poveća svoje veštine. Teoretski bi mogao sa smanji izazove sa kojima se susreće i da se vrati u stanje toka gde je i počeo (A1) ali je u praksi teško ignorisati izazove ako ste svesni njihovog postojanja.

Dijagram pokazuje da i A1 i A4 pokazuju stanja kada je Aleksandar u stanju toka. Iako u stanju podjednako uživa različita su jer A4 je kompleksnije iskustvo koje uključuje veće izazove i zahteva veću veštinu od igrača.

Motivacija na poslu – Kako sada preneti ovaj koncept u kontekst koji je vama neophodan?

Frustracija na radnom mestu proističe iz razlike između onoga što ljudi moraju i što mogu da urade. Kada zadatak prevazilazi mogućnosti, rezultat je stres. Kada je zadatak ispod nečijih mogućnosti rezultat je dosada. Ali kada se zahtevi i mogućnosti podudare, rezultati su izvanredni. Tada nastaje motivacija i to je suština toka.

Tako da je na vama da procenite u kojoj se fazi nalazite i kako ćete organizovati postojeći posao da bi bili u stanju toka. Nekada je potrebno sebi postaviti pravo pitanje i time se fokusirati na ono šta Vam je stvarno bitno.

*Autotelično – Izraz “autotelično“ proizilazi iz dve grčke reči, auto što znači samo i telos, što znači cilj.

 

Josip Bošnjaković
NLP Master Trener