blog nlp i nasa

NLP i NASA: Kako je NLP primenjen u unapređenju efikasnosti pilota

04/12/2019

NLP je sve popularnija metodologija za lični i profesionalni razvoj, a kao jedan od pionira naučnog razvoja najpoznatija agencija za istraživanje svemira NASA je odavno primenjuje. Zbog značajnog uspeha ostvarenog u velikom broju oblasti u kojima se NLP primenjuje, NASA je odlučila da u projekat usavršavanja svojih pilota uključi i NLP alate koji su u velikoj meri doprineli u obuci pilota.

Projekat koji je vodila dr. Alenka Brown Vanhoozer, direktorka kompanije Advanced Cognitive Technologies, baziran je na VAK modelu reprezentativnih sistema. Različiti ljudi obrađuju informacije na različiti način, bilo to vizuelno, audititivno ili kintestetički. Iz tog razloga, ona je posmatrala ponašanje pilota u normalnim i kriznim situacijama, i otkrivala koji dominantni reprezentativni sistem piloti koriste kada se nađu u njima. Informacije koje je dobila kroz istraživanje značajno su joj pomogle da trening program prilagodi pilotima, i na osnovu njih je uspela da utvrdi kako bi jedna pilotska kabina trebalo da izgleda radi što boljeg snalaženja pilota u kriznim situacijama.

Komercijalni piloti koji su upravljali avionima u prošlosti uglavnom su bili bivši vojni piloti u kasnim 30-tim ili ranim 40-tim godinama sa preko 20 godina iskustva, dok su to danas prvenstveno piloti koji su prošli samo osnovnu obuku i imaju minimum 1000 sati leta. Bivši vojni piloti imali su drugačiju obuku i standarde, kao i drugačiji pristup letenju od današnjih pilota na komercijalnim letovima. Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je utvrditi uz pomoć NLP-a zašto ova dva tipa pilota različito reaguju u kriznim situacijama.

Današnji avioni manje-više su automatizovani i mogu sami da lete. Prilkom posmatranja simulacije letenja, primećeno je da se piloti koji nisu imali vojno iskustvo olako oslanjaju na automatizovane sisteme tokom kriznih situacija. Kada dođe do krizne situacije, piloti bez vojnog iskustva nesigurni su po pitanju narednih koraka koje bi mogli da preduzmu, i retko se oslanjaju na svoju sposobnost ručnog upravljanja. Za razliku od njih, vojni piloti koji se nađu u kriznoj situaciju preuzimaju kontrolu nad letom i pokušavaju da pronađu izlaz iz iste. Ono što je zanimljivo u ovoj situaciji je to da je primećeno da je za pilote sa iskustvom teško da se oslone na automatizovane sisteme.

Kako bi se razumela razlika između ovih pilota na neuro-fizičkom nivou korišćeni su NLP alati i tehnike, i na osnovu njih su uspostavljene drugačije VAK strategije za obe vrste pilota tokom različitih scenarija. Sledeći korak bilo je upoređivanje rezultata kako bi se unapredila simulacija letenja i dizajn treninga. U zavisnosti od dominantnog reprezativnog sistema (vizuelnog, auditivnog ili kinestetičkog) napravljen je različiti interfejs pilotske kabine sa ciljem da bude što prilagođeniji pilotu radi lakšeg snalaženja tokom kriznih situacija.

Ovakvo istraživanje je samo jedan primer primene NLP tehnika i alata u razvoju trening programa pilota i astronauta, a NASA planira da uz pomoć NLP-a unapredi i svoje napredne sisteme učenja, profilisanja ponašanja, biometrike itd.

Novi trening NLP Practitioner održaće se 29. februara u NLP Centru. Više informacija možete saznati klikom na link.