NLP vas uči pre svega da identifikujete kako interno doživljavate proces promene, a onda vam daje široki spektar alata i tehnika kako biste tu promenu koju želite i pokrenuli.

U ovoj intenziviranoj klimi promena, ljudi, preduzeća i organizacije su primorani ili da se osećaju prijatno sa promenama ili da trpe posledice stresa koji promena donosi. Stoga, sposobnost upravljanja i prilagođavanja promenama u ličnom životu i na radnom mestu više nije luksuz, već suštinsko sredstvo za izbegavanje preopterećenosti i održavanje dobrog resursnog/emotivnog stanja kako tokom tranzicije, tako i nakon toga.

Benefiti ovog treninga?

Veštine precizne komunikacije

Precizna komunikacija je obavezna komponenta uspeha


Osoba će biti uspešna u onoj meri u kojoj je sposobna da drugoj osobi prenese emociju, zahtev, ideju i posledično da tu osobu motiviše i navede na akciju.

Pospešite komunikaciju sa sobom i pozitivno utičite na sebe ˃ Unapredite pregovaračke i/ili prodajne veštine ˃ Uspešno prezentujte svoje ideje i poboljšajte javni nastup

Upravljanje emocijama

Harmonija u emocijama je harmonija u mislima


Svako ko stremi jedinstvenom uspehu i ispunjenom životu obavezan je da uskladi spostvene emocije i racio.

Naučite da upravljate stresom ˃ Motivišite sebe i ljude iz svog okruženja

Sistemsko ostvarivanje ciljeva

Nije svaki ostvareni cilj znak da ste uspeli


Pravi izbor ciljeva u čiju realizaciju ćete uložiti energiju, znanje, vreme i emocije je presudan za uspeh.

Odredite cilj koji je vama važan ˃ Odredite akcione korake ka ostvarenju cilja

Agilnost u ponašanju

Uspešni ljudi ne menjaju svoje vrednosti, oni menjaju svoje ponašanje


Rigidnost u ponašanju može dovesti do nemogućnosti da se ostvare određeni ciljevi. Zato čovek mora da posmatra i prilagođava svoje ponašanje kontekstu u kome deluje i u kome pokušava da realizuje određeni cilj.

Odbacite nepoželjna uverenja koja vas blokiraju ˃ Pokrenite novu energiju i ostvarite kvalitetne odnose

Veštine poslovne interakcije

Nije dovoljno ovladati nekom veštinom, potrebno je tu veštinu održavati i razvijati


Razvijete fokusiranost i fleksibilnost ˃ Aktivno slušate i uočite detalje

Kritičko razmišljanje

Poboljšajte svoje veštine rešavanja problema


Postavljajte pitanja na koja ćete dobiti valjane odgovoret ˃ Iskoristite moćne resurse koje već imate u sebi ˃ Otključajte svoje skrivene potencijale

Timeline treninga

Trajanje edukacije
- 6 meseci
7 modula kroz 15 trening dana
120 trening sati
E-learning platforma
Kontinuirana podrška sertifikovanih trenera tokom svih 6 meseci edukacije
Prostorije NLP centra za vežbanje između predviđenih trening dana

Moduli

Modul 1 - NLP Komunikacija

Na prvom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • šta to čini NLP naukom o uspehu i kako to možete da primenite da biste vi postigli uspeh
 • kako da bolje razumete sebe i druge
 • kako da na osnovu neverbalne komunikacije procenite svog sagovornika
 • kako da se povežete sa sagovornikom
 • kako da povedete razgovor u željenom smeru.

Modul 3 - Govor Preciznosti

Na trećem modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da zaobiđete svoje i sagovornikove svesne i nesvesne filtere u komunikaciji
 • kako da postavite precizno pitanje
 • kako izgleda model učenja
 • kako da promenite „okvir“ razgovora da biste promenili svoja ili sagovornikova ubeđenja.

Modul 5 - Zadržite promenu

Na petom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da generišete dugoročnu promenu
 • kako da upravljate svojim emocijama
 • kako da smanjite emocionalni odnos prema nekim fobijama ili neprijatnim događajima
 • šta je to sidrenje i kako može da vam pomogne da aktivirate sopstvene resurse.

Modul 7 - Kreiranje vizija

Na sedmom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da primenite strategiju kreativnosti u radu na vašim projektima
 • kako da kreirate svoju ličnu viziju
 • kako da saznate šta u radu motivše vas i ljude oko vas
 • koje su to naše uspešne interne strategije i kako da ih iskoristimo.

Modul 2 - Snaga uticajne komunikacije

Na drugom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da razlikujete želju, rezultat i cilj
 • kako da pravilno postavite cilj tako da povećate šanse za njegovu realizaciju
 • kako da razlikujete čulne opise od interpretacija kod sebe i drugih
 • kako da dođete do željenih informacija u razgovoru
 • šta je govor uticaja i kako da ga primenite.

Modul 4 - Pokrenite promenu

Na četvrtom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da prepoznate svoje loše navike
 • kako da promenite nekorisne navike
 • kako da pravilno date povratnu informaciju – feedback
 • na koji način se pokreće motivacija
 • kako da komunicirate da biste dobili pažnju sagovornika.

Modul 6 - Programiranje ciljeva

Na šestom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • šta su to neurologički nivoi i kako mogu da vam pomognu da bolje upoznate sebe
 • kako da radite na svojim dugoročnim ciljevima ili projektima
 • kako da otkrijete zašto nešto stvarno želite i pojačate svoju motivaciju
 • šta je to formula uspeha.

Sertifikacija

Uslovi za dobijanje NLP Practitioner sertifikata su:

 • Obavezno prisustvovanje na svim modulima (svih 15 dana)
 • Demonstracija tehnika
 • Napisan rad na neku od tema primene NLP-a
 • Popunjeni formulari za feedback
 • Prezentacija
 • Poslati radovi, PPT i formulari za feedback

Modul 1 - NLP Komunikacija

Na prvom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • šta to čini NLP naukom o uspehu i kako to možete da primenite da biste vi postigli uspeh
 • kako da bolje razumete sebe i druge
 • kako da na osnovu neverbalne komunikacije procenite svog sagovornika
 • kako da se povežete sa sagovornikom
 • kako da povedete razgovor u željenom smeru.

Modul 2 - Snaga uticajne komunikacije

Na drugom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da razlikujete želju, rezultat i cilj
 • kako da pravilno postavite cilj tako da povećate šanse za njegovu realizaciju
 • kako da razlikujete čulne opise od interpretacija kod sebe i drugih
 • kako da dođete do željenih informacija u razgovoru
 • šta je govor uticaja i kako da ga primenite.

Modul 3 - Govor Preciznosti

Na trećem modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da zaobiđete svoje i sagovornikove svesne i nesvesne filtere u komunikaciji
 • kako da postavite precizno pitanje
 • kako izgleda model učenja
 • kako da promenite „okvir“ razgovora da biste promenili svoja ili sagovornikova ubeđenja.

Modul 4 - Pokrenite promenu

Na četvrtom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da prepoznate svoje loše navike
 • kako da promenite nekorisne navike
 • kako da pravilno date povratnu informaciju – feedback
 • na koji način se pokreće motivacija
 • kako da komunicirate da biste dobili pažnju sagovornika.

Modul 5 - Zadržite promenu

Na petom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da generišete dugoročnu promenu
 • kako da upravljate svojim emocijama
 • kako da smanjite emocionalni odnos prema nekim fobijama ili neprijatnim događajima
 • šta je to sidrenje i kako može da vam pomogne da aktivirate sopstvene resurse.

Modul 6 - Programiranje ciljeva

Na šestom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • šta su to neurologički nivoi i kako mogu da vam pomognu da bolje upoznate sebe
 • kako da radite na svojim dugoročnim ciljevima ili projektima
 • kako da otkrijete zašto nešto stvarno želite i pojačate svoju motivaciju
 • šta je to formula uspeha.

Modul 7 - Kreiranje vizija

Na sedmom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:

 • kako da primenite strategiju kreativnosti u radu na vašim projektima
 • kako da kreirate svoju ličnu viziju
 • kako da saznate šta u radu motivše vas i ljude oko vas
 • koje su to naše uspešne interne strategije i kako da ih iskoristimo.

Sertifikacija

Uslovi za dobijanje NLP Practitioner sertifikata su:

 • Obavezno prisustvovanje na svim modulima (svih 15 dana)
 • Demonstracija tehnika
 • Napisan rad na neku od tema primene NLP-a
 • Popunjeni formulari za feedback
 • Prezentacija
 • Poslati radovi, PPT i formulari za feedback

Treneri

Peđa Jovanović

NLP Master Trener

Biografija
Peđa Jovanović je Senior partner u Atria Grupi. Njegova uloga u firmi je razvoj međunarodnog poslovanja. Pored toga on je i mentor, trener i kouč sa bogatim međunarodnim iskustvom. Kao trener i kouč Peđa radi sa kompanijama i pojedincima širom sveta (Srbija, Češka, Portugal, Nemačka, Poljska, Indija, Singapur, Brazil, Katar, Austrija, Bugarska…). Njegove oblasti ekspertize su: koučing, NLP, razvoj liderstva, efektivna komunikacija, prodaja i prezentacijske veštine.

Nataša Raičević

NLP trener

Biografija
Nataša Raičević je sertifikovani NLP trener i Product Owner NLP centra. Po formalnom obrazovanju je profesor srpskog jezika i književnosti , sa 20 godina dugim iskustvom predavača. Voli i ispunjava je rad sa mladim ljudima. Majka je dva tinejdžera . Kao PCM i NLP trener vodi radionice o Efikasnoj komunikaciji sa decom i naj taj način pomaže mnogim roditeljima u najtežoj ulozi. Rekreativno se bavi plesom.

Luica Radivojević

NLP trener

Biografija
Luica Radivojević je sertifikovani NLP trener, HR konsultant, trener programa Persone Global, NLP Biznis kouč i sertifikovani PCM (Process Communication Model®) kouč. Po obrazovanju je diplomirani ekonomista (menadžment). U dosadašnjoj karijeri Luica je radio u kompanijama kao vođa prodajnih timova, menadžer projekata i brendova, trener i kouč. U poslednjih deset godina držao je obuke prodaje, komunikacije, razvoja liderskih i menadžerskih veština.

Marko Skrobonja

NLP trener

Biografija
Marko Skrobonja je sertifikovani NLP trener, sertifikovani prodajni trener po Persona Global metodologiji i sertifikovani Erikson kouč. Po formalnom obrazovanju je IT master inženjer. Osnovne i master studije je završio na FON-u. Vlasnik je i Generalni direktor IT kompanije Polaris Network koja se bavi pružanjem usluga u oblasti razvoja web i mobilnih aplikacija, IT usluga i konsaltinga. Marko radi kao NLP trener u okviru Atria Group-e. Jedan je od osnivača Coach Me Up udruženja profesionalnih koučeva.

Darko Gajić

NLP Master Trener

Biografija
Darko Gajić je sertifikovani NLP Master trener, sertifikovani trener Persone Global, biznis kouč Eriksonovog koledža i Wingwave kouč, sertifikovan od strane Besser-Siegmund Instituta (Nemačka). Po formalnom obrazovanju je diplomirani ekonomista. Poslednjih 10 godina Darko radi na poziciji Generalnog direktora kompanije PC Centar, jedne od vodećih IT kompanija na srpskom tržištu. Van matične kompanije, Darko radi kao trener i kouč Atria Grupe i specijalnost su mu treninzi u oblastima poslovnih veština, menadžmenta, definisanja ciljeva, komunikacije. U dosadašnjem radu vodio je treninge i koučing sesije u nekim od najvećih domaćih kompanija (VIP Mobile, S-Leasing, Duga Helios…).

Danijela Matijević

NLP trener

Biografija
Danijela Matijević je sertifikovani NLP trener sa višegodišnjim iskustom u oblasti organizacionog razvoja i ljudskih resursa. Radi kao HR menadžer u IT kompaniji Humanity sa sedištem u San Francisku, pored toga radi kao eksterni trener za Atria Group. Sertifikovana je od strane SHL Talent Measurement za testiranja i procene zaposlenih. Danijela organizuje i vodi više treninga na temu komunikacije, liderstva i motivacije zaposlenih, kao i treninge na temu definisanja timskih i individualnih ciljeva.

Olivera Zdravković

NLP trener

Biografija
Olivera Zdravković je Senior HR Konsultant, sertifikovani NLP trener i biznis kouč (Erickson and PCM metodologija). Više od deset godina provela je na menadžerskim pozicijama u oblasti ljudskih resursa u korporativnom okruženju. U okviru njene ekspertize, ističu se oblasti koje se tiču treninga usmerenih na razvoj ljudi, biznis koučinga, međuljudskih odnosa, organizacionog razvoja i dizajna, kompenzacija i beneficija. Trenutno je zaposlena na poziciji Direktora sektora ljudskih resursa u kompaniji Galenika a.d., vlasnica je agencije Ocons i eksterni trener NLP Centra. Radila je sa velikim brojem klijenata i podržavala njihov lični, timski i organizacioni razvoj.

Aleksandar Dobrijević

NLP trener

Biografija
NLP-om i koučingom bavi od 2015. i stekao je zvanje NLP trener po kriterijumima NLP Global Standards asocijacije. U procesu je sertifikacije za Asociated Certified Coach (ACC) – ICF (International Coach Federation). Akreditovani je trener za kurseve u organizaciji NAJU: „Moć povratne informacije“, „Veštine komunikacije u poslovnom okruženju“, „Storytelling“ i za individualne koučing razgovore. ored angažovanja u matičnoj kompaniji, Aleksandar je angažovan kao trener u kompaniji Atria Group a specijalnosti su mu: prodajne i organizacione veštine, definisanje i ispunjavanje ciljeva, veštine pregovaranja i komunikacije, veštine prezentacije i NLP.

Borko Kikić

NLP trener

Biografija
Borko Kikić se bavi NLP-om od 2014 godine i aktivno ga koristi u poslovne i privatne svrhe. Koristio je modelovanje za unapređenje prodajnog procesa i treninga prodaje. NLP treninge drži od 2017. godine. Poseduje profesionalno iskustvo od 18 godina, preko 3 godine u direktnoj prodaji a potom i u HR menadžmentu. Poslednjih 7 godina se aktivno bavi treninzima. Smatra da je bitno ući u suštinu a ne držati se forme. Završio je poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
Početak treninga: 16. mart 2024.
Trajanje treninga: 15 dana raspoređenih u 6 meseci
Održavanje treninga: Beograd ili online
CENA
NLP PRACTITIONER - Uslovi plaćanja i Popusti:
• Cena treninga za uplate na rate: 1249 evra
• Cena treninga za uplatu u celosti: 1.149evra

Mogućnost plaćanja na rate:
1. Ako plaćate na rate: 30% od cene odmah, a ostatak na 5 jednakih rata do kraja treninga.
2. Na 10 jednakih rata putem administrativne zabrane.

Želite NLP trening, ali ne možete trenutno da ga priuštite? Iskoristite promotivni interaktivni online trening NLP Mikro i saznajte osnove NLP.