Da li ste spremni za pravi karijerni iskorak? - NLP Centar

Vaš cilj se učitava.

Prijavite se!
Trenutno ste na 35% do vašeg cilja!
Čestitamo! Dolaskom na ovu stranicu ostvarili ste 35% vašeg cilja!

Da li ste spremni za pravi karijerni iskorak?

Da
Ne
NLP Centar

Čestitamo, trenutno ste na 35% do vašeg cilja!

Lični razvoj je osnova svakog uspeha!

U današnje vreme kontinuirani rad na sebi je imperativ uspeha. Svaki pojedinac bi trebalo da se pozabavi sopstvenim razvojem i napredovanjem u svim životnim domenima. Na taj način preuzeće kontrolu nad svojim životom, karijerom i uspehom.

Želite da budete uspešan menadžer ili lider

Da, želim

Želite da budete uspešan preduzetnik

Da, želim

Želite da budete uspešni u svom poslu

Da, želim

Čestitamo, trenutno ste na 45% do vašeg cilja!

Kojom veštinom ćete ovladati danas?

Nije dovoljno biti svestan potrebe za kontinuiranim usavršavanjem i razvojem. Važno je da čovek bude svestan na kakvoj je prekretnici u životu trenutno i da shodno tome odabere trening koji će imati najviše uticaja na njega.

Veštine komunikacije

Ovo je moj izbor

Upravljanje emocijama

Ovo je moj izbor

Sistemski pristup ostvarenju ciljeva

Ovo je moj izbor

Veštine poslovne interakcije

Ovo je moj izbor

Agilnost u ponašanju

Ovo je moj izbor

Čestitamo, trenutno ste na 70% do vašeg cilja!

Precizna komunikacija je obavezna komponenta uspeha.

Osoba će biti uspešna u onoj meri u kojoj je sposobna da drugoj osobi
prenese emociju, zahtev, ideju i posledično da tu osobu motiviše i navede na akciju.

Cilj vam je da

Unapredite prodajne i pregovaračke veštine

Ovo je moj izbor

Uspešno vodite sastanak ili prezentujete ideju

Ovo je moj izbor

Pospešite komunikaciju sa sobom i pozitivno utičete na sebe

Ovo je moj izbor

Čestitamo, trenutno ste na 70% do vašeg cilja!

Harmonija u emocijama
je harmonija u mislima.

Izazovi savremenog društva su stavili pred čoveka zahtev da holistički pristupa sopstvenom životu. Inače fluidna granica između poslovnog i privatnog domena sada je gotovo izbrisana. Svako ko stremi jedinstvenom uspehu i ispunjenom životu obavezan je da uskladi spostvene emocije i racio. Na taj način, čovek uspeva da postigne sinergetski efekat svih svojih humanih kapaciteta.

Želite da motivišete sebe i ljude iz svog okruženja

Da, želim

Želite da naučite da upravljate stresom

Da, želim

Čestitamo, trenutno ste na 70% do vašeg cilja!

Nije svaki ostvareni cilj znak da ste uspeli.

Pravi izbor ciljeva u čiju realizaciju ćete uložiti energiju, znanje, vreme i emocije je presudan za uspeh. Moguće je postaviti bezbroj ciljeva ali prava veština je da čovek odredi šta su zaista ciljevi koji podržavaju razvoj njegove ličnosti i njegovog uspeha. Kao posledica toga javlja se osećaj ispunjenosti i harmonije.

Želite da

Odredite cilj koji je vama važan

Da, želim

Odredite akcione korake vašeg plana uspeha

Da, želim

Čestitamo, trenutno ste na 70% do vašeg cilja!

Nije dovoljno ovladati nekom veštinom, potrebno je tu veštinu održavati i razvijati.

Kroz edukacije i treniinge čovek može da stekne osnovna znanja, a nakon toga samo je na njemu da li će ta ista znanja i dovesti na nivo izvrsnosti. Zato je posebno važno da nove veštine potvrđuje svakodnevno u praksi, u različitim situacijama koje se ne mogu predvideti. Na taj način kreiraju se jedinstvena znanja koja osobu izdvajaju iz mnoštva drugih ljudi.

Želite da

Razvijete fokusiranost i fleksibilnost

Da, želim

Aktivno slušate i uočite detalje

Da, želim

Čestitamo, trenutno ste na 70% do vašeg cilja!

Uspešni ljudi ne menjaju svoje vrednosti,
oni menjaju svoje ponašanje.

Rigidnost u ponašanju može dovesti do nemogućnosti da se ostvare određeni ciljevi. Zato čovek mora da posmatra i prilagođava svoje ponašanje kontekstu u kome deluje i u kome pokušava da realizuje određeni cilj. Dakle, čovek može da ima vrednosti koje su konstantne i jednake u bilo kakvom ponašanju ali u pokazajnom smislu ponašanje kao takvo se mora prilagoditi ljudima i situaciji.

Želite da

Odbacite nepoželjna uverenja koja vas blokiraju

Da, želim

Pokrenete novu energiju i ostvarite kvalitetne odnose

Da, želim

Čestitamo, trenutno ste na 80% do vašeg cilja!

NLP Practitioner trening je pravi izbor za vas!

Tokom 18 dana treninga radićete sa posvećenim NLP Master Trenerima, vežbaćete i praktično primeniti NLP tehnike i alate kojI će vam koristiti u postavljanju ciljava, promeni nepoželjnog ponašanja i sticanju novih navika, preciznoj komunikaciji i izoštrenosti čula. Takođe, imaće prilike da važne ciljeve postavite uz podršku NLP Master Trenera.

Modul 1 - NLP Komunikacija

Na prvom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:
 • šta to čini NLP naukom o uspehu i kako to možete da primenite da biste vi postigli uspeh
 • kako da bolje razumete sebe i druge
 • kako da na osnovu neverbalne komunikacije procenite svog sagovornika
 • kako da se povežete sa sagovornikom
 • kako da povedete razgovor u željenom smeru.

Modul 2 - Snaga uticajne komunikacije

Na drugom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:
 • kako da razlikujete želju, rezultat i cilj
 • kako da pravilno postavite cilj tako da povećate šanse za njegovu realizaciju
 • kako da razlikujete čulne opise od interpretacija kod sebe i drugih
 • kako da dođete do željenih informacija u razgovoru
 • šta je govor uticaja i kako da ga primenite.

Modul 3 - Govor Preciznosti

Na trećem modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:
 • kako da zaobiđete svoje i sagovornikove svesne i nesvesne filtere u komunikaciji
 • kako da postavite precizno pitanje
 • kako izgleda model učenja
 • kako da promenite „okvir“ razgovora da biste promenili svoja ili sagovornikova ubeđenja.

Modul 4 - Pokrenite promenu

Na četvrtom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:
 • kako da prepoznate svoje loše navike
 • kako da promenite nekorisne navike
 • kako da pravilno date povratnu informaciju – feedback
 • na koji način se pokreće motivacija
 • kako da komunicirate da biste dobili pažnju sagovornika.

Modul 5 - Zadržite promenu

Na petom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:
 • kako da generišete dugoročnu promenu
 • kako da upravljate svojim emocijama
 • kako da smanjite emocionalni odnos prema nekim fobijama ili neprijatnim događajima
 • šta je to sidrenje i kako može da vam pomogne da aktivirate sopstvene resurse.

Modul 6 - Programiranje ciljeva

Na šestom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:
 • šta su to neurologički nivoi i kako mogu da vam pomognu da bolje upoznate sebe
 • kako da radite na svojim dugoročnim ciljevima ili projektima
 • kako da otkrijete zašto nešto stvarno želite i pojačate svoju motivaciju
 • šta je to formula uspeha.

Modul 7 - Kreiranje vizija

Na sedmom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite:
 • kako da primenite strategiju kreativnosti u radu na vašim projektima
 • kako da kreirate svoju ličnu viziju
 • kako da saznate šta u radu motivše vas i ljude oko vas
 • koje su to naše uspešne interne strategije i kako da ih iskoristimo.

Modul 8 - Sertifikacija

Uslovi za dobijanje NLP Practitioner sertifikata su:
 • Obavezno prisustvovanje na svim modulima (svih 18 dana)
 • Demonstracija tehnika
 • Napisan rad na neku od tema primene NLP-a
 • Popunjeni formulari za feedback
 • Prezentacija
 • Poslati radovi, PPT i formulari za feedback

Ko su vaši saveznici na putu uspeha

Peđa Jovanović

NLP Master Trener

Peđa Jovanović je Senior partner u Atria Grupi. Njegova uloga u firmi je razvoj međunarodnog poslovanja. Pored toga on je i mentor, trener i kouč sa bogatim međunarodnim iskustvom. Kao trener i kouč Peđa radi sa kompanijama i pojedincima širom sveta (Srbija, Češka, Portugal, Nemačka, Poljska, Indija, Singapur, Brazil, Katar, Austrija, Bugarska…).

Luica Radivojević

NLP Trener

Luica Radivojević je sertifikovani NLP trener, HR konsultant, trener programa Persone Global, NLP Biznis kouč i sertifikovani PCM (Process Communication Model®) kouč.

Darko Gajić

NLP Master Trener

Darko Gajić je sertifikovani NLP Master trener, sertifikovani trener Persone Global, biznis kouč Eriksonovog koledža i Wingwave kouč, sertifikovan od strane Besser-Siegmund Instituta (Nemačka).

Borko Kikić

NLP Trener

Borko Kikić se bavi NLP-om od 2014 godine i aktivno ga koristi u poslovne i privatne svrhe. Koristio je modelovanje za unapređenje prodajnog procesa i treninga prodaje. NLP treninge drži od 2017. godine.

Josip Bošnjaković

NLP Master Trener

Josip Bošnjaković se bavi edukacijom i treninzima poslednjih 8 godina. Sertifikovani NLP Master trener. Pored edukacija iz oblasti NLP-a i komunikacije završio je više treninga iz domena prodaje, selekcije zaposlenih i marketinga.

Sandra Savanović

NLP Master Trener

Sandra Savanović Stevanović je sertifikovani NLP Master trener i Fellow Member Trainer IANLP. Po formalnom obrazovanju je diplomirani ekonomista.

Olivera Zdravković

NLP Trener

Ona je Senior HR konsultant, sertifikovani NLP Trener i biznis kouč (Erickson and PCM metodologija). U okviru njene ekspertize, ističu se oblasti koje se tiču treninga usmerenih na razvoj ljudi, biznis koučinga, međuljudskih odnosa, organizacionog razvoja i dizajna, kompenzacija i beneficija.

Danijela Matijević

NLP Trener

Ona je sertifikovani NLP Trener sa višegodišnjim iskustom u oblasti organizacionog razvoja i ljudskih resursa. Sertifikovana je od strane SHL Talent Measurement za testiranja i procene zaposlenih. Danijela organizuje i vodi više treninga na temu komunikacije, liderstva i motivacije zaposlenih, kao i treninge na temu definisanja timskih i individualnih ciljeva.

Sertifikati

International Association for NLP

International Association for NLP je vodeća internacionalna NLP asocijacija koja propisuje najviše standarde za izvođenje NLP treninga, usvojene od strane NLP zajednica širom sveta. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane IANLP-a imaju garanciju da njihovi NLP programi zadovoljavaju najviše standarde propisane od strane ove asocijacije. NLP Centar je član ove asociacije i njegovi NLP programi su akreditovani od strane IANLP asocijacije.

Čestitamo, trenutno ste na 90% do vašeg cilja!

U ovom trenutku većina onih koji nisu uspeli, odustane. Ako ste sigurni u svoju odluku, prijavite se za NLP Practitioner.

Datum treninga:
11.april 2020.
Trajanje treninga:
18 trening dana koji su raspoređeni u 6 meseci
Pošaljite upit za više informacija

Prijavi se na trening NLP Practitioner do 20. marta 2020. i ostvari popust od 20%

Podelite sa vašim prijateljima:
Detaljnije o NLP-u pogledajte na našem sajtu