blog nlp saveznik

NLP – saveznik i na poslovnom planu

06/11/2014

Neuro Lingvističko Programiranje je model koji nam u poslovnom svetu, u svakodnevnoj komunikaciji i saradnji sa drugim ljudima pomaže da postignemo cilj, poboljšamo komunikaciju i radimo na promeni navika, ponašanja.

U tipičnom radnom okruženju sarađujemo sa ljudima koji vide svet, događaje i ljude oko sebe na potpuno drugačiji način tj. imaju potpuno drugačiju percepciju od naše. NLP nam pomaže da premostimo individualne razlike prepoznajući kako ljudi misle (N – Neuro), na koji način komuniciraju i šta nam time govore (Lingvističko), i zbog čega se tako ponašaju (Programiranje), tj. naučimo da prihvatamo ponašanja koja su posledica nekog drugačijeg načina razmišljanja, drugačijeg percipiranja od našeg.

Komunikacione veštine = poslovni uspeh, ili ?

Da li smo uspešni u savremenom biznisu, na kraju se, bilo kako da posmatramo svodi na to da li smo uspešni u komunikaciji tj. koliko su nam dobre komunikacione veštine.

Koje pitanje treba da postavimo budućem kandidatu za poziciju u našem timu da bi iz odgovora saznali na koji način ćemo ga lakše motivisati u poslu?  Kako ćemo prezentovati projekat, prodati proizvod?

NLP je pre svega komunikacioni model koji nas upoznaje sa tim na koji način obrađujemo informacije koje dobijamo iz spoljašnjeg sveta. Pored metaprograma, najčešće nesvesnih obrazaca obrade informacija koje dobijamo iz spoljašnjeg sveta pomoću kojih saznajemo šta motiviše sagovornika, da li voli opcije ili procedure, da li je fokusiran na problem ili rezultat, NLP nam prestavlja modele koji nas uče kako da se sagovorniku obratimo kroz njegov komunikacioni stil, kako da budemo jasniji i na taj način  izvršimo uticaj na njega.

Kako da naše reči i naša prezentacija ostave zaista jak utisak na klijenta, kolegu, šefa? Da li ćemo direktoru predstavljati šta dobijamo projektom ili ćemo predstaviti šta ćemo novim projektom izbeći, zavisi isključivo od njegovog metaprograma, od onoga šta mu je važnije da čuje.

Ciljevi

Jasno definisanje ciljeva je jedan od preduslova za uspeh, ali i pored toga i dalje 95% ljudi ne postavlja ciljeve. Da pretpostavimo za koga rade ovi ljudi? Za onih 5% ljudi koji postavljaju ciljeve!

Pored S.M.A.R.T modela, NLP ima specifičan pristup postavljanju ciljeva koji ide dalje tj. nudi nam način da “programiramo” naš um da nas vodi ka željenim rezultatima. NLP model ciljeve predstavlja kroz naša čula, slike, zvukove i osećanja, šta je ono što vidimo, čujemo i osećamo na cilju.

Naša pažnja će samim tim direktno biti usmerena na unutrašnje i spoljašnje resurse koji nam pomažu da sa trenutnog pomerimo na željeno jer naš mozak isključivo  preko naših čula stvara iskustva i prepoznaje resurse. NLP nas takođe uči kako da kompanijsku viziju pretočimo u strategiju i akcione korake.

Stres na poslu

Kažemo da stres na radnom mestu nastaje iz internih i eksternih izvora. Odugovlačenje, preopterećenost poslom i loše upravljanje vremenom su interni problemi koji stvaraju stres. Loša atmosfera na poslu, poslovna politika koja nam ne odgovara, mogućnost gubitka posla su neki od eksternih izvora stresa. Na interne izvore stresa možemo da utičemo promenom ponašanja, promenom navika. Eksterne izvore stresa ne možemo da kontrolišemo tj. na događaje oko nas ne možemo da utičemo ali možemo da promenimo reakciju na njih. Promena stava i načina razmišljanja  će učiniti da događaje vidimo i doživimo na drugačiji način. Korišćenjem NLP tehnika možemo da promenimo neka naša ponašanja u odnosu na određenu situaciju.

Npr, neželjeno ponašanje u obliku burne emotivne reakcije, verbalnog obračunavanja i snažne želje da damo otkaz nakon šefove kritike da posao nije dobro urađen, možemo zameniti nekim željenim ponašanjem uz pomoć odgovarajuće NLP tehnike.

Primena NLP-a u poslovnom kontekstu je jako široka, od upravljanja projektima, HR, komunikacije itd. Najčešće komentarisan benefit od NLP treninga su rezultati rada sa ciljevima, ljudi su iznenađeni u kom procentu su uspešno postigli svoje ciljeve.

Danijela Dimitrić
NLP Master Trener