Trening NLP Practitioner je jedan od najznačajnijih koraka koje možete napraviti na putu ličnog razvoja zato što vam nudi mogućnost da integrišete najefikasnije NLP alate, kreirate lično iskustvo i naučite kako da primenite NLP u različitim oblastima života. Fokus treninga je na primeni NLP alata u procesima promene ponašanja, ostvarenja ličnih i profesionalnih ciljeva i prenošenja željene poruke u komunikaciji.

Naredni trening
Obezbedite sebi međunarodno priznat sertifikat.
Onsite 25-26. 09. 2021.
Live stream 25-26. 09. 2021.
Više informacija o treningu i prijavi na:
office@nlpcentar.com

Zašto NLP?

Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. NLP Practitioner je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim veštinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.

Veštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu vam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vas i kako da na najbolji način prenesete poruku sagovorniku. Kako je prvenstveni cilj našeg treninga NLP Practitioner primena NLP alata u poslovnom okruženju, primenom veština stečenih na treningu ćete postići veći stepen usaglašenosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima.

Kome je namenjen trening NLP Practitioner?

Menadžerima, prodavacima ili profesionalacima koji žele da usavrše svoje komunikacione veštine

Trenerima ili koučevima koji žele da pronađu tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u konstruktivno i produktivno

Svima koji su u potrazi za uspehom i permanentnim poboljšanjem profesionalne efikasnosti

Kako je organizovan trening NLP Practitioner?

8

modulaOsam modula, celina na koje je trening NLP Practitioner podeljen kako bi polaznici imali vremena da na najbolji način usvoje preneseno znanje.

18

danaOrganizovani su tokom ukupno 18 dana treninga i vežbi pred svaki od modula.

130

satiKroz više od 130 sati treninga i vežbi ovladaćete veštinama koje će permanento doneti promenu i uspeh na vašem ličnom i profesionalnom planu.

Sadržaj treninga NLP Practitioner


Modul I – Odaberite uspeh

Modul II – Snaga uticajne komunikacije

Modul III – Govor preciznosti

Modul IV – Pokrenite promenu

Modul V – Zadržite promenu

Modul VI – Programiranje ciljeva

Modul VII – Kreiranje vizija

Uslovi za dobijanje NLP Practitioner sertifikata su:

  1. Obavezno prisustvovanje na svim modulima (svih 18 dana)
  2. Demonstracija tehnika
  3. Napisan rad na neku od tema primene NLP-a
  4. Popunjeni formulari za feedback
  5. Prezentacija
  6. Poslati radovi, PPT i formulari za feedback

Modul VIII – Sertifikacija

Treninzi NLP Centra su akreditovani od strane međunarodne NLP Global Standards asocijacije iz Kanade.

NLP Global Standards

NLP Global Standards je vodeća internacionalna NLP asocijacija koja propisuje najviše standarde za izvođenje NLP treninga, usvojene od strane NLP zajednica širom sveta. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane NLP Global Standards asocijacije imaju garanciju da njihovi NLP programi zadovoljavaju najviše standarde propisane od strane ove asocijacije. NLP Centar je član asociacije i njegovi NLP programi su akreditovani od strane NLP Global Standards asocijacije.

856970 424222217663601 869519562 o 1

 

eLearning platforma
Polaznici NLP treninga u NLP Centru će pored treninga, vežbi i konstantne podrške koju im pružaju treneri, na samom treningu i između modula, imati mogućnost da uz E-Learning platformu integrišu stečeno znanje i na taj način svakodnevno rade na ovladavanju i primeni naučenog gradiva.Svi korisnici E-Learning platforme NLP Centra imaju mogućnost da, pored računara, i preko Android/iOS aplikacije pristupe materijalima što ovu platformu čini dostupnom korisnicima u svakom trenutku.Saznaj više