Trening NLP Trener je vaš poslednji korak u usavršavanju NLP metodologije u potpunosti, nakon što prođete treninge NLP Practitioner i NLP Master. Kao najviši nivo edukacije o NLP-u, ovaj trening je namenjen svima koji žele da se specijalizuju za držanje NLP treninga i ovladaju upravljanjem grupnih procesa korišćenjem NLP-a. Ovaj osamnaestodnevni trening program je namenjen izgradnji i razvoju autentičnosti i trenerske ličnosti.

Naredni trening
Obezbedite sebi međunarodno priznat sertifikate.
9.11.2019.
Više informacija o treningu i prijavi na:
+ 381 (0)11 4123 410
office@nlpcentar.com

Šta ćeš sve naučiti na treningu NLP trener:

NLP trener

Upravljanje najproblematičnijom publikom

NLP trener

Kreiranje savršenih prezentacija, vežbi i treninga

NLP trener

Trikovi i saveti za prezentacione veštine

NLP trener

Nošenje sa kritikama i negativnim feedbackom

NLP trener

Kako od grupe ljudi napraviti tim sa istim ciljem

NLP trener

Držanje NLP Practitioner i NLP Master treninga od A do Š

Uslov za učešće na ovom treningu su završeni NLP Practitioner i NLP Master treninzi, svaki u minimalnom trajanju od 18 dana ili 130h.

Sadržaj treninga NLP trener

Modul I – Veštine prezentovanja
Kroz uvodni, tj. prvi modul, prelazićemo koji su to osnovni elementi treninga i koje celine će biti obuhvaćene istim. Prva od stavki jeste stvaranje savršene atmosfere za podršku učenju i razvoju, kao i veštine vrhunskog prezentovanja. Takođe, naučićete kako izgleda trenerski profil i kako možete modelovati velike trenere. Znaćete kako se postavljaju okviri za početak i kraj, kao i kako izgleda dobro definisan i postavljen ishod prezentacije.

Modul II – Vođenje treninga
Vama najbitnije pitanje je kako voditi trening i znati da ga isplanirate, struktuirate, efektivno iskoristite vreme i mnogo više. Pored ovoga, još nekoliko stvari prelazimo na drugom modulu: izrada prezentacije, vizuelna sredstva u treninga, crtanje, potreba tehničkih pomagala (flipchart, projektor…). Jedno od važnijih stavki tokom ovog modula je vaše učenje o vođenju grupa i pojedinaca na različitim logičkim nivoima, usmeravanje treninga na učesnike kao i osmišljavanje vežbi, izrada i odabir pomoćnih sredstava.

Modul III – Upravljanje energijom
Treći modul je okrenut motivaciji, samomotivaciji, upravljanju energijom grupe, kao i prezentovanjem iz energetskih centara. Možda jedan od najbitnijih modula, jer ćete ovde naučiti feedforward, T.O.T.E upitnik za trening, šta znači trenerska usaglašenost i koji arhetipovi postoje. Takođe, harizma, profesionalizam i upravljanje vašim stanjem se razvija vremenom, a baš na ovom modulu ćete imati priliku da naučite kako to da uradite.

Modul IV – Učenje kod odraslih
Koji su to glavni elementi treninga? Kako kreirati svoje vežbe i sprovesti ih na treningu? U kojim situacijama koristiti metafore? Pored odgovora na ova pitanja, saznaćete još mnogo o Koblovom modelu učenja, višestrukoj inteligenciji, prilagođavanju sposobnostima grupe i praćenju tempa učenja grupe.

Modul V – Kreiranje iskustva
Kako uvek imati odgovor na pitanja učesnika? Kada treba uraditi evaluaciju i feedback i kako? Naučićete kako da prelazite sa teme na temu, šta je razlika između kognitivne informacije i ličnog iskustva, kako da kreirate primere i iskustva za vaše grupe.

Modul VI – Grupna dinamika
Šesti modul treninga NLP Trener je fokusiran na nošenje sa kritikama i odbijanjem saradnje, kontrolisanje problematičnog ponašanja članova grupe, davanje feedback-a grupama i pojedincima. Naučićete kako da prevaziđete otpor i iskontrolišete izazovne učesnike, kako da pokrenete grupnu dinamiku i kako da utičete na procese unutar grupe.

Modul VII – Zatvaranje treninga i integracija
Na kraju, zajedno sa našim NLP Master Trenerom ćete naučiti kako da sumirate i mapirate sve elemente treninga NLP Practitioner i NLP Master. Takođe, saznaćete koji su to elementi dobrog završetka treninga, kao i kako zatvoriti pojedinačne sesije i ceo trening.

Modul VIII – Sertifikacija
• Osmi modul je predviđen za vašu sertifikaciju kao NLP Trenera. Ono što je potrebno ispuniti za sertifikaciju je:
• Prisustvo na svim modulima
– propuštene module možete nadoknaditi sa sledećom grupom
• Završen NLP Practitioner i NLP Master trening
– nije potrebno završiti u NLP Centru, ali je potrebno dostaviti kopije IN-NLP i IA-NLP sertifikata)
• Snimak dela NLP treninga
• Prezentovanje NLP sadržaja i demonstracija – (1-2h)
• Položen test poznavanja NLP sadržaja
• Practitioner, Master, Trener – 30 pitanja
• Demonstracija NLP sadržaja na dan sertifikacije
– 15-20min – Listu sadržaja koji dolaze u obzir pogledajte ovde

ms

„Često me ljudi pitaju šta je NLP i za šta se upotrebljava. Još češće mi kažu da primećuju kako sam raspoloženija, nasmejanija i kako im prija da budu u mom društvu. Još kažu da bi i oni voleli da znaju kako da budu bolji i uspešniji. Ja im odgovaram da je upravo NLP nešto što im može pomoći. Za mene je NLP dobra podrška na putu uspeha, bilo profesionalnog, bilo privatnog.“

Maja Stančetić
Schneider Electric DMS
dsn

NLP je doprineo da ostvarim dobru komunikaciju sa ljudima u okruženju sa kojima mi je to ranije bilo nemoguće i da to bude komunikacija u kojoj stvarno uživam. U toj komunikaciji više ne moram da brinem da li će moje reči biti shvaćene pogresno, i miran sam, jer znam da je moja poruka shvaćena na pravi način.

Dušan Šorak
gaja

NLP Practitioner je fantastično iskustvo! Bukvalno za ceo život i sve životne situacije. Posvećenost trenera, uvek optimizam, sjajna atmosfera, vrlo motivišuća.

Aleksandar Gajić
Kolačić Sreće
olvm

Veliki broj ljudi zapravo ne zna tačno šta bi sa svojim životom i ne drži konce svoga života u svojim rukama i tu je NLP od ogromne pomoći. Meni je puno pomoglo ovo znanje da otkrijem u kom pravcu hoću da mi se odvija život i verujem da svakom može pomoći.

Olivera Miškić
Preduzetnica
ms1

Kako se krećem u krugu poslovnih žena, uvek me je interesovalo gde i kako nadograđuju svoje znanje, sposobnosti i veštine komunikacije. Odgovor je uvek bio jedan te isti, NLP Centar i kompanija Atria Group. Na pitanje zašto baš NLP Centar, u duhu posvećenih i uspešnih ljudi čula sam, da je to tim ljudi koji prati tvoje učenje, rast i razvoj. I tako je i bilo.

Marija Trifunović
Direktor, Instrumenti MB
ms2

Mi smo najbolji! Mi smo prvi! Mi smo jedini! Mi smo ovo… mi smo ono…! Bilo šta od ovoga, ili slično ovome, za ove 3 godine kako znam za NLP Centar, nisam čuo ni od jednog člana ove predivne ekipe vrhunskih majstora svog zanata. Oni svojim radom upravo sve to potvrđuju. Nisam siguran da je to slučaj sa ostalima koji se proklamuju na taj način.

Dragan Sandić
Generalni menadžer, ISKON mode

Treninzi NLP Centra su akreditovani od strane međunarodnih NLP udruženja:
✓ Međunarodne asocijacije NLP instituta (IN-NLP) iz Berlina, i
✓ Međunarodne NLP asocijacije (IA-NLP) iz Švajcarske.

International Association for NLP

International Association for NLP je vodeća internacionalna NLP asocijacija koja propisuje najviše standarde za izvođenje NLP treninga, usvojene od strane NLP zajednica širom sveta. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane IANLP-a imaju garanciju da njihovi NLP programi zadovoljavaju najviše standarde propisane od strane ove asocijacije. NLP Centar je član ove asociacije i njegovi NLP programi su akreditovani od strane IANLP asocijacije.

International Association of NLP Institutes

International Association of NLP Institutes (IN-NLP) je internacionalna asocijacija osnovana sa ciljem održavanja kvaliteta NLP programa, tako što određuje kriterijume za njihovo izvođenje. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane ove asocijacije imaju garanciju kvaliteta svojih NLP programa, s obzirom na to da ih izvode po propisanim IN-NLP standardima. NLP Centar, koji posluje u okviru internacionalne kompanije Atria Group, član je ove asociacije i njegovi NLP programi su akreditovani od strane IN-NLP asocijacije.

Imate pitanja? Kontaktirajte nas:
Brojevi telefona:
+ 381 (0)11 4123 470
+ 381 (0)11 4123 410
Adresa:
Bulevar kralja Aleksandra 219/II Beograd, Srbija