blog nlp treca generacija

Novi NLP – Treća generacija – šta nam donosi? (1/2)

23/04/2015

Zasnovan na „studiji strukture subjektivnog iskustva“, NLP je kroz istoriju razvio neke izuzetno moćne alate i veštine u komunikaciji i promeni u različitim oblastima, kao što su: koučing, konsalting, psihoterapija, obrazovanje, zdravlje, pravo, prodaja, vaspitanje, itd. NLP procesi mogu da se primenjuju u najrazličitijim situacijama, kao što su tretiranje fobija, trauma i emocionalnih poremećaja, ali i liderske i menadžment veštine, upravljanje konfliktima, motivacija, kreativnost, fizičko zdravlje, itd.

NLP je metodologija koja se izuzetno mnogo razvila od svojih početaka, sredinom sedamdesetih godina. Sada je već u petoj deceniji „života“. Tokom ovih pet decenija, NLP se proširio po celom svetu i uticao na živote miliona ljudi. Baš zato što se toliko proširio, mnogi koji rade na razvoju NLP-a, kao i oni koji ga koriste, konstantno proširuju granice NLP-a, stalno kreirajući nove modele i nove načine za primenu. Tako je nastao i NLP – Treća generacija.

Šta su prva i druga generacija NLP-a?

Za prvu generaciju NLP-a smatra se originalni model koji su razvili Bendler i Grinder iz svog modelovanja vrhunskih terapeuta. Alati i tehnike koji su nastali u prvoj generaciji su uglavnom fokusirani na promene na nivoima ponašanja i sposobnosti. Knjiga „NLP Volume I“ je skoro potpuno usmerena kognitivnim strategijama.

Neki od alata i tehnika koji su nastali u prvoj generaciji NLP-a su:

 • Meta Model
 • Reprezentativni sistemi
 • Submodaliteti
 • Pokreti očima
 • Sidrenje
 • „Six-step reframing“ tehnika
 • Generator novog ponašanja
 • Metafore
 • Miltonov model

Ovi izuzetno korisni alati i tehnike i dalje su osnova NLP-a.

Druga generacija NLP-a je počela da se razvija sredinom osamdesetih godina, šireći se i na polja izvan terapeutskog konteksta. U drugoj generaciji, NLP je počeo da se koristi i u kontekstima koji su do tada bili skoro nezamislivi, naročito na odnose između ljudi, i proširio domete na područja kao što su menadžment, pregovaranje, prodaja, obrazovanje, zdravlje, itd.

NLP alati druge generacije su proširili svoj domet i počele su da se razvijaju tehnike koje se odnose na dublje nivoe svesti, odnosno podsvesti. NLP tehnike druge generacije su uglavnom baziranje na modelima Vremenske linije, Neurologičkih nivoa i Perceptualnih pozicija.

Neki od alata i tehnika koji su nastali u drugoj generaciji NLP-a su:

 • „Sleight of mouth“ obrasci
 • Procedure promene uverenja
 • ReImprinting
 • Integracija konfliktnih uverenja (Integracija delova)
 • Slaganje neurologičkih nivoa

Šta čini Treću generaciju NLP-a posebnom?

Treća generacija NLP-a se razvija od devedesetih godina. Primene treće generacije NLP-a su sistemske i fokusirane na visoke nivoe kao što su identitet, vizija i misija. Treća generacija NLP-a se odnosi na promenu celog sistema i može se primeniti na razvoj organizacija, pa čak i čitavih kultura, kao i na pojedince, porodice, timove itd.

Sve generacije NLP-a se fokusiraju na strukturu i funkcionisanje „uma“. Međutim, prve dve generacije NLP-a su usmerile pažnju više na kognitivni um. Treća generacija NLP-a obuhvata procese i veću sistemsku dinamiku u čitavoj „oblasti uma“. A šta je „oblast uma“?

Treća generacija NLP-a bavi se interakcijom između tri različita oblika inteligencije, ili „uma“:

 • Kognitivni um, koji dolazi iz mozga;
 • Somatski um, smešten u telu;
 • „Spoljni“ um („Field“ mind), koji proizilazi iz naše veze i odnosa sa većim sistemima oko nas.

Sva ova tri oblika inteligencije ili uma čine jednu jedinstvenu „oblast uma“.

U sledećem nastavku: Šta je ustvari Treća generacija NLP-a?

Darko Gajić
NLP Trener