31NLP Blog

Postavljanje granica – Kako postaviti granice na pravi način?

25/03/2024
 • atmadmin
 • Blog
 • Коментари су искључени на Postavljanje granica – Kako postaviti granice na pravi način?

Granice su kao ograde oko našeg emocionalnog i mentalnog prostora – čuvaju nas od prekoračenja i obezbeđu prostor za rast i razvoj. Bez granica, naši odnosi sa drugima mogu postati haotični i iscrpljujući.

Pitanje je kako možemo naučiti postaviti granice na način koji je koristan kako za nas tako i za druge?

Značaj postavljanja granica u odnosima sa decom i odraslima

Postavljanje granica nije samo znak sigurnosti i samopouzdanja, već je i ključni element zdravih interpersonalnih odnosa. Kroz postavljanje granica, ne samo da pokazujemo poštovanje prema sebi, već i prema drugima, jasno definišući šta je prihvatljivo, a šta nije.

Često se suočavamo sa situacijama koje nas teraju da preispitamo svoje granice. Bilo da je u pitanju neprikladno ponašanje deteta ili prelazak preko naših emocionalnih granica od strane odraslih, važno je prepoznati znakove koji ukazuju na potrebu za postavljanjem granica.

Možda će vas zanimati i blog na temu poštovanja.

>> Kako deci postaviti granice

Postavljanje granica deci ključno je za njihov razvoj i formiranje zdravih navika, ali to može biti izazovno za roditelje ili staratelje. Evo nekoliko korisnih saveta o tome kako postaviti granice deci na način koji je efikasan i podržava njihov celokupan razvoj:

 • Budite dosledni: Doslednost je ključna kada postavljate granice deci. To znači da granice treba da budu jasno definisane i primenjivane svaki put kada se situacija ponovi. Deca će ih bolje razumeti i prihvatiti ih ako znaju da su dosledno primenjene.
 • Objasnite razlog: Kada postavljate granice, objasnite deci razlog zašto je to važno. Na taj način će bolje razumeti vašu odluku i lakše će je prihvatiti. Na primer, umesto jednostavno reći „ne možeš da gledaš TV“, možete objasniti „treba da završiš domaći zadatak pre nego što gledaš TV“.
 • Postavite realna očekivanja: Važno je postaviti granice i očekivanja koja su primerena uzrastu i sposobnostima deteta. Preterana očekivanja mogu dovesti do frustracije kod deteta, dok realna očekivanja omogućavaju uspeh i samopouzdanje.
 • Primenite pozitivno pojačanje: Umesto da se fokusirate samo na kažnjavanje kada dete pređe granicu, nagradite ih kada poštuju granice. Pozitivno pojačanje može biti efikasan način da se podstakne željeno ponašanje kod dece.
 • Budite fer i saosećajni: Važno je da granice budu postavljene na fer način i da uzmu u obzir individualne potrebe i sposobnosti deteta. Budite otvoreni za razgovor i saslušajte dete ako ima nekih problema ili pitanja u vezi sa postavljenim granicama.
 • Modelirajte ponašanje: Deca često uče posmatrajući ponašanje odraslih oko sebe. Stoga, važno je da i sami poštujete granice koje postavljate i da budete primer kako se granice postavljaju i poštuju.

Postavljanje granica deci može biti izazovno, ali je važno za njihov emocionalni, mentalni i socijalni razvoj. Doslednost, objašnjenje, realna očekivanja, pozitivno pojačanje, fer i saosećajni pristup, kao i modeliranje pravilnog ponašanja, ključni su elementi uspešnog postavljanja granica deci.\

Možda vas zanima i naš tekst na temu: Kako prevazići strah i tremu na javnom nastupu.

Različiti tipovi granica: fizičke, emocionalne, mentalne

Da bismo znali kako postaviti granice, potrebno je da razumemo koje sve postoje i šta znače. Granice nisu samo fizičke. One takođe uključuju emocionalne i mentalne granice koje često zaboravljamo. Razumevanje ovih različitih tipova pomaže nam da bolje definišemo svoje potrebe i ograničenja u odnosima. Hajmo onda da ih obrazložimo:

 • Fizičke granice se odnose na fizički prostor i intimnost koju dozvoljavamo drugima da imaju prema nama. To može uključivati ​​pravo na privatnost u prostoru, kao i granice u fizičkom dodiru. Na primer, možemo postaviti granicu da ne želimo da nas neko dodiruje na određen način ili u određeno vreme. Ove granice su važne za osećaj lične sigurnosti i udobnosti.
 • Emocionalne granice se odnose na našu sposobnost da prepoznamo, izrazimo i zaštitimo svoje emocionalne potrebe i granice. To može uključivati ​​pravo da odlučimo o svojim emotivnim reakcijama i da postavimo granice u vezi sa time kako drugi utiču na naše emocionalno blagostanje. Na primer, možemo postaviti granicu da ne dozvoljavamo nekom da nas emocionalno zlostavlja ili manipuliše našim osećanjima.
 • Mentalne granice se odnose na našu sposobnost da zaštitimo svoje misli, uverenja i mentalno zdravlje. To može uključivati ​​postavljanje granica u vezi sa informacijama koje prihvatamo ili ne prihvatamo, kao i granice u vezi sa načinom na koji dozvoljavamo drugima da utiču na naše mišljenje. Na primer, možemo postaviti granicu da nećemo tolerisati verbalno nasilje ili diskriminaciju u našem okruženju.

Kada znamo kako postaviti granice, to će nam omogućiti da se osećamo sigurnije, srećnije i više poštovano u interakciji sa drugima.

Postavljanje granica u različitim životnim situacijama

Sposobnost postavljanja granica nije samo relevantna u porodičnom okruženju, već i u profesionalnom životu. Postavljanje granica na poslu može poboljšati produktivnost, smanjiti stres i podići samopouzdanje. Evo kako postavljanje granica može biti korisno u nekim tipičnim situacijama na poslu:

 • Vreme i radni sati: Postavljanje granica u vezi sa vremenom i radnim satima može biti od suštinskog značaja za održavanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Definisanje jasnih radnih sati i prava na odmor i slobodno vreme pomaže u sprečavanju preopterećenosti i “burnouta” na poslu.
 • Zadaci i odgovornosti: Definisanje jasnih granica u vezi sa zadacima i odgovornostima može pomoći u sprečavanju preopterećenja i nedostatka jasnoće u vezi sa očekivanjima na poslu. Postavljanje granica može omogućiti radnicima da bolje upravljaju svojim vremenom i resursima, što dovodi do veće produktivnosti i efikasnosti.
 • Interakcija sa kolegama: Granice u komunikaciji sa kolegama mogu pomoći u očuvanju profesionalnih odnosa i sprečavanju konflikata. To može uključivati ​​postavljanje granica u vezi sa privatnim prostorom, privatnim informacijama ili načinom na koji se komunicira u timskim situacijama.
 • Postavljanje ciljeva i ambicija: Postavljanje granica u vezi sa ličnim ciljevima i ambicijama može pomoći radnicima da održe fokus na svoje prioritete i da se usredsrede na postizanje svojih profesionalnih ciljeva. To može uključivati ​​postavljanje granica u vezi sa prihvatanjem dodatnih obaveza ili preuzimanjem dodatnih odgovornosti koje bi mogle ometati njihov dugoročni plan karijere.
 • Zdravstvene granice: Konačno, postavljanje granica u vezi sa fizičkim i mentalnim zdravljem na poslu je od suštinskog značaja. To može uključivati ​​postavljanje granica u vezi sa radnim pritiskom, stresnim situacijama ili zahtevima koji bi mogli negativno uticati na dobrobit zaposlenih.

Ukratko, ključno je da zaposleni budu sposobni da jasno definišu svoje granice i da ih dosledno primenjuju kako bi očuvali svoje mentalno, emocionalno i fizičko blagostanje.

Balans između čvrstih granica i fleksibilnosti

Postavljanje granica ne znači uvek postavljanje čvrstih zidova, već može uključivati i fleksibilnost i pregovaranje. Previše čvrste granice mogu dovesti do izolacije i problema u odnosima, dok nedovoljno čvrste granice mogu dovesti do iskorišćavanja i prekoračenja.

Evo nekoliko konkretnih strategija koje vam mogu pomoći u postizanju tog balansa:

 • Definisanje osnovnih granica: Prvi korak u postavljanju granica je definisanje osnovnih principa i vrednosti koje želite da poštujete. Ovo mogu biti stvari poput vremena za sebe, ličnog prostora ili očekivanja u komunikaciji. Ove čvrste granice postavljaju osnovu za dalje pregovaranje i fleksibilnost.
 • Komunikacija i pregovaranje: Fleksibilnost u postavljanju granica često zahteva otvorenu i iskrenu komunikaciju sa ljudima u vašem okruženju. Umesto da budete nepopustljivi, budite otvoreni za razgovor o granicama i spremni na pregovaranje kada je to potrebno. Na taj način možete pronaći rešenja koja odgovaraju svim stranama.
 • Prilagođavanje situaciji: Različite situacije zahtevaju različite nivoe čvrstine ili fleksibilnosti u postavljanju granica. Na primer, možda ćete imati čvršće granice na poslu kako biste zaštitili svoje vreme i energiju, dok ćete biti fleksibilniji u društvenim situacijama kako biste održali harmonične odnose.
 • Naučite kako reći NE: Postavljanje granica često zahteva sposobnost da se kaže „ne“ kada je to potrebno. To ne znači da ne morate biti neprijateljski nastrojeni, već samo da jasno izražavate svoje granice i potrebe. Naučite kako da kažete „ne“ na ljubazan i odlučan način.

Balansiranje između čvrstih granica i fleksibilnosti je veština koja se može naučiti i razvijati tokom vremena. Kroz praktikovanje otvorene komunikacije, pregovaranje, prilagođavanje situaciji i samoposmatranje, možete postići harmoniju između zaštite svojih granica i održavanja zdravih odnosa sa drugima.

Za sam kraj možemo reći da je ključ uspešnog postavljanja granica efikasna komunikacija. Jasno izražavanje svojih potreba i očekivanja, kao i slušanje potreba drugih, ključni su elementi u uspostavljanju zdravih granica.