3 koraka za javni nastup bez straha

Strah od javnog nastupa – javni nastup bez straha u 3 koraka

12/03/2019

Kada se prisetite situacija koje ste imali u prošlosti ili pomislite na one koje vas čekaju u budućnosti a tiču se prezentovanja neke ideje, rezultata i sl. u kojoj meri se u vama rađa neprijatnost, blaga nelagoda ili strah od javnog nastupa, a u kojoj meri se radujete ovakvim izazovima?

Bez obzira da li vam one pričinjavaju zadovoljstvo ili bude neprijatnost baš u ovakvim situacijama se nalazi prostor za vaš napredak. Da bismo pričali o faktorima kao što su trema i nervoza pred samu prezentaciju, izrada dobre prezentacije i tome slično, prvenstveno moramo da se osvrnemo na cilj prezentacije, a to je prenošenje poruke.

Koliko puta vam se desilo da vas ljudi tokom sastanka ili prezentacije ne slušaju? Šta bi mogli da budu potencijalni uzroci toga? Čak i kada možete garantovati da je tema zanimljiva a vaša prezentacija vrhunski izrađena tamo negde se uvek nađe jedna osoba kojoj je važnije da odgovori na poruku na telefonu nego da čuje šta vi imate da kažete.

Želite da uspešno prenesete poruku, zadobijete pažnju i impresionirate svog šefa ili saradnike a ne znate kako? U nastavku skrećemo pažnju na tri stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju da bi svaka vaša prezentacija ili sastanak krenuo u željenom pravcu i da biste tako izbegli potencijalni strah od javnog nastupa.

Uloga reprezentativnih sistema u javnom nastupu

Reprezentativni sistemi

Reprezentativni sistemi

Već smo upoznati sa činjenicom da reprezentativni sistemi predstavljaju veliki deo NLP-a i zbog toga i u ovom tekstu zaslužuju da im posvetimo posebnu pažnju.

Reprezentativni sistemi predstavljaju vezu našeg uma sa realnošću. Tri primarna na koja NLP obraća pažnju jesu vizuelni, auditivni i kinestetički. Sva tri reprezentativna sistema koristimo sve vreme ali ih ne koristimo podjednako, već često dajemo prednost jednom u odnosu na druge. Na primer, nekome je važnije kako stvari mirišu nego kako izgledaju.

1. Vizuelni reprezentativni sistem

To znači da se osobi kod koje je dominantno zastupljen vizuelni reprezentativni sistem, neće svideti ako u vašem izlaganju ne pokrijete vizuelne aspekte. To ne podrazumeva samo fotografije ili video klipove u prezentacije već i aktiviranje njegovog dominantnog reprezentativnog sistema sa rečenicama kao što su:

  • „U prezentaciji ćete imati prilike da POGLEDATE kratak video klip na ovu temu.“
  • „Možete VIDETI kako profit u ovom periodu raste.“
  • „Kako Vam ovo IZGLEDA?“

2. Auditivni reprezentativni sistem

Imamo dobru prezentaciju sa lepim fotorafijama, hajde da nju sada približimo osobi kod koje je dominantno zastupljen auditivni reprezentativni sistem. Njhovu pažnju ćemo probuditi rečenicama kao što su:

  • „Danas ćete imati prilike da ČUJETE nešto više o prodaji u prethodnom kvartalu.“
  • „Da li Vam ovo ZVUČI kao dobra ideja?“

3. Kinestetički reprezentativni sistem

Kako dominantno kinestetičke osobe donose odluke na osnovu svojih osećanja ono što im prikazujete na svojoj prezentaciji bi trebalo da probudi emocije i prijatna osećanja. Za kinestetičare su svakako prijatne prezentacije koje uključuju demonstraciju i direktan kontakt sa proizvodom. Na primer, ukoliko prezentujete novu liniju naliv pera njima ćete pristupiti rečenicama kao što su:

  • „Probajte naše naliv pero kako LAGANO i PRIJATNO leži u ruci.“
  • „Da li želite da napravimo kratku pauzu i izađemo na SVEŽ VAZDUH?“.

Šta sve ovo znači i kako ovo da upotrebim u svojim prezentacijama?

Uspostavljanje veze i javni nastup

Uspostavljanje veze

Ukoliko prezentaciju držite prvi put pred nekom grupom sigurno je da nećete znati njihove osobine, način komunikacije i reprezentativne sisteme. Ono što je najvažnije, pri prvom susretu, jeste da se prilagodimo karakteristikama sva tri reprezentativna sistema i obratimo pažnju na reakcije naših sagovornika.

Metoda koja radi upravo to a često se koristi u NLP-u jeste kalibriranje. Ono predstavlja veštinu praćenja i primećivanja promena u ponašanju naših sagovornika. U ovom procesu neophodno je obratiti pažnju na govor tela sagovornika kao i njegove izraze i mimike lica.

Parafraziranje i javni nastup

Parafraziranje

Vašim prezentacijama će prisustvovati ljudi iz različitih oblasti – direktori i menadžeri prodaje, marketing menadžeri, inženjeri, dizajneri itd. Retko kada će se desiti da je ova grupa homogena po pitanju profesije, a ukoliko i jeste, oni će se sigurno razlikovati po osnovu, gore navedenih, reprezentativnih sistema.

Naš zadatak je da izađemo iz svojih cipela i shvatimo da komuniciramo sa ljudima koji se po mnogo čemu razlikuju od nas i da naše prenošenje poruke mora biti prilagođeno njima. Prilagođavanjem poruke stičete njihovu pažnju, a dugoročno i poverenje. Poverenje je navažniji faktor svake komunikacije nakon čega gradite prostor za slobodnije ponašanje i interakciju sa publikom. Na taj način vi, korak po korak, nesvesno odbacujete svoj strah od javnog nastupa i postajete slobodniji u komunikaciji sa drugima.

Sama pomisao na držanje prezentacije ili razgovar sa grupom nepoznatih ljudi može biti veoma alarmantna za početnika pa čak i iskusnog profesionalca. Međutim, dobro planiranje i praksa mogu pomoći da se ublaže strahovi i omoguće vam da predstavite informacije jasno i efikasno. Naravno, potrebno je određeno vreme i napor kako biste razvili svoje veštine i postali efikasan komunikator. Što više truda uložite to će vaše komunikacijske veštine postati spontanije i instinktivnije.

Ukoliko želite da dodatno razvijete svoje komunikacione veštine i kroz moć pripovedanja i NLP tehnika ostvarite uticaj u svakoj komunikaciji pozivamo vas na NLP Practitioner trening koji će se održati 16. novembra u NLP Centru. Kako želimo da se svakom od učesnika posvetimo, trening je organizovan u malim grupama. Zato je naš savet da nam pošaljete poruku kako bismo vam sačuvali mesto.