alfa

Projekat Alfa

15/09/2018

Važno je biti svestan trenutka u kome živiš. Sagledati sve mogućnosti, opasnosti i prilike. Biti pametan u izborima i optimalno koristiti lične resurse. Naše vreme i energija su ograničeni. U situaciji kada većina ljudi, zarad posla koji ne vole i koji ih ne ispunjava, žrtvuje vreme za porodicu, učenje, uživanje i kreiranje, od najvećeg je značaja ukazati na alternativne načine karijernog razvoja.

NLP Centar, sada već preko deset godina, aktivno radi na ličnom i profesionalnom razvoju ogromnog broja polaznika, koji su ukazali poverenje jednoj od najefikasnijih razvojnih metodologija i samom Centru. Praksa da ljudi dolaze, ostaju, odlaze i vraćaju se, postaju stalni članovi i dugoročni saradnici centra, dovela je do kreiranja jedinstvene atmosfere poverenja, razmene i realizacije mnogih preduzetničkih ideja. Uvek otvorena vrata NLP Centra su, sa ponosom možemo reći, doprinela uspehu nekih fantastičnih poslovnih poduhvata.

Danas, kao i uvek do sada, idemo korak dalje. Dajemo još jednu mogućnost za preduzetnički iskorak svih naših polaznika. Projekat Alfa je osmišljen kao jedinstven vid saradnje i poslovnog angažmana svih practitionera, mastera i trenera koji su motivisani da NLP metodologiju stave u „pun pogon“ izgradnje sopstvenog biznisa.

O svemu ovome, mogućnostima koje su pred nama, novoj etapi u razvoju, izazovnim karijernim pravcima, govorićemo već 29.septembra, na samom početku novog NLP Practitioner treninga.

Hadži Branko Miletić, koordinator Projekta Alfa

+381600711471
projectalfa@atriagroup.org