ACDC banner talentsajt 1

Skriveni signali (2/2)

17/07/2013

U prvom delu Skrivenih signala smo zagrebali površinu zašto nam se dešava da poruka koju želimo da prenesemo ne ode uvek sa ciljem koji mi planiramo. Ovde smo pričali o vama kao prenosiocu poruke. Sada ćemo malo da prođemo koja dubinska struktura leži iza ovoga i šta se sve dešava kod onoga koji prima poruku.

Da li ste se do sada zapitali zašto se družite sa određenim ljudima? Zašto svaki dan ustajete i idete na posao? Zašto vam je bitno da porodica bude bezbedna? Mi funkcionišemo i krećemo se u životu od i ka vrednostima koje su nam bitne. Osnovne vrednosti se kod nas stvaraju dosta rano, negde između 8 i 13 godine živote, kada kao deca svesno i nesvesno ’’upijamo’’ sve oko nas. Našu okolinu i izvor vrednosti čine porodica, prijatelji, religija, škola, ekonomija, geografski položaj, važni istorijski događaji, mediji i mnoge druge stvari. Ovde se naše vrednosti vezuju za to gde smo se nalazili u tom razdoblju kao i šta se sve dešava u svetu u tim godinama. Jedna velika količina informacija dolazi do nas i vremenom se samo povećava. I tako gradimo naše vrednosti a vrednosti vladaju našim ponašanjem.

I kako dalje taj proces funkcioniše?

Naše vrednosti utiču na naše emocije i odnos, tj. na to kako se osećamo. Emocije dalje imaju za rezultat naše ponašanje tj. šta ćemo sve da kažemo i uradimo a taj deo drugi vide kroz svoje filtere. Sve što kažemo i uradimo će onda pokrenuti njihove emocije, koje su rezultat njihove percepije i tada će oni ispoljiti neko ponašanje koje ćemo opet mi da vidimo kroz svoje filtere. I tako imamo proces koji funkcioniše u krug.

NLP Trener Josip Bošnjaković