Izvorna ideja iza NLP-a je modelovanje uspešnih psihoterapeuta. Ričard Bendler i Džon Grinder su započeli modelovanjem Frica Perlsa (Geštalt terapija), Virdžinije Satir (Sistemska porodična terapija) i Miltona Eriksona (Hipnoterapija), ali već Abraham Maslov je imao ovu ideju 1943. kada je proučavao samoaktualizaciju i modelovao oko 60 samo-realizovanih ljudi.

Ideja modelovanja zdravih ljudi je bila prirodna posledica njegove poznate “hijerarhije potreba” i 5 koraka ljudskog razvoja. U 1961, ovaj pristup koji se fokusira na ljudski potencijal doveo je do nastanka Asocijacije za humanističku psihologiju (AHP) kao treće sile u psihologiji koja će prevazići pesimističke poglede psihoanalize i bihejviorizma.

Kako je nastao NLP?

NLP je nastao kao rezultat proučavanja rada velikih psihoterapeuta 20. veka (Virdžinije Satir, Miltona Eriksona i Frica Perlsa). Tvorci NLP-a su Ričard Bendler i Džon Grinder. Na samom početku rada, tvorce NLP-a su interesovale dve stvari:

• Šta je to što pomenute psihoterapeute čini posebnim?
• Na koji način je moguće tu posebnost preneti na druge ljude?

Kao rezultat svog rada, Ričard i Džon su dobili skup stavova, veština, strategija i tehnika koje su pridodali strategijama koje su koristili u svom radu. Danas možete sresti NLP trenere koji celokupni rezultat, plus metodologiju koja je korišćena za dobijanje rezultata nazivaju Neurolingvističkim programiranje i to je ok. Konfuzija nastaje kada se NLP-om naziva samo rezultat njegove primene i tu treba biti pažljiv.

NLP se do sada razvijao u 4 talasa

1. NLPure je bio prvi talas, originalni NLP. Nastao je 1972. kroz rad Ričarda Bendlera i Džona Grindera, a glavna tema je bila “Uspeh i entuzijazam”. Kao sledeći korak u ovom talasu Lesli Kameron-Bendler, Džudit Delozie i Robert Dilts su nastavili sa razvojem NLP metodologije. Takođe, Entoni Robins je razvio varijantu motivacionog seminara širom sveta sa veoma velikim grupama.

2. NLPt je drugi talas, i podrazumeva primenu NLP-a u oblasti psihoterapije. To je njen zreli oblik koji se zove i Neuro lingvistička psihoterapija: NLPt. Talas NLP-a i psihoterapije započinje u 1989. sa glavnom temom “Zdravlje i uživanje u životu”, a ovom oblašću se kroz svoj rad prvenstveno bavio Robert Dilts. Evropska asocijacija za Neuro lingvističku psihoterapiju – EANLPt, osnovana je 1995. godine.

3. NLPeace je treći talas, i podrazumeva primenu NLP-a u oblasti duhovnosti. Počeo je 1992. sa glavnom temom “Duhovnosti i značenja života” kojom se bavio Robert Dilts. Ovom talasu dali su doprinos i Ričard Bolstad i Konire Andreas. U 2014. ime NLPeace je i zvanično korišćeno od strane Internacionalne Asocijacije NLP Instituta (IN-NLP).

4. NLPsy (NLPsych) je četvrti talas, u kome počinju naučna istraživanja NLP-a. U svojoj zreloj formi naziva se Neuro lingvistička Psihologija: NLPsy (NLPsych). Počeo je 2006. sa projektom “Istraživanje i priznanje” (Research & Recognition Project). U 2012. naziv NLPsy je stvoren za ovu varijaciju NLP-a od strane Internacionalne Asocijacije NLP Instituta (IN-NLP). Za NLPsy je neophodan najveći standard kvalifikacije. NLPsy Master Trener mora da poseduje akademsko zvanje mastera u oblasti psihologije, kvalfikacije u psihoterapiji na nivou Svestskog saveta za psihoterapiju, a na nivou NLP-a zvanje NLP Master Trenera sa IN-NLP sertifikatom. Efektivnost NLPsy treninga se naučno procenjuje pre i posle svakog treniga.