MOTIVACIJA NLP NLP CENTAR

Motivacija – Šta kad motivacija počne da opada?

11/05/2020
Svako od nas ima ciljeve koje želi da postigne, međutim često se dešava da ove ciljeve zapravo ne dostižemo. Razlozi za ovu čestu pojavu mogu da budu razni: ciljeve nismo dobro definisali, nismo svesni resursa koji su nam potrebni za ostvarenje ciljeva, ne znamo da definišemo akcione korake do cilja, ili ne znamo da identifikujemo konkretan način motivacije koja funkcioniše kod nas.

Motivacija je najčešće na poprilično zavidnom nivou dok se ciljevi postavljaju i u kratkom periodu nakon postavljanja ciljeva. Mislimo da sve možemo, da radimo, pokrećemo biznis, imamo aktivan privatan život i kratko spavamo. Ma mogu! Međutim – da bi motivacija konstantno bila na visokom nivou potrebno je mnogo više od euforije i optimizma početnika.

Bez lične vizije, konkretnih ciljeva, resursa i akcionih koraka, brzo ćete se umoriti na putu do cilja.

Kako da postavimo cilj tako da motivacija za njegovo ostvarenje bude veća?

Cilj koji postavljamo treba da bude precizno i mudro definisan:

M

Merljiv
kako ćemo znati da je cilj ostvaren?

U

Unutar naše kontrole
od koga sve zavisi ostvarenje našeg cilja? Koliko je cilj pod našom kontrolom, a koliko nam izgleda da nije?

D

Dostižan
da li imamo sve resurse da ostvarimo cilj?

R

Realan
da li je postavljeni cilj realan za date okolnosti?

O

Ograničen vremenom
koji je rok za ostvarenje cilja?

Vizualizujte cilj kako bi motivacija bila na visokom nivou!

Razmislite o tome kako ćete se tačno osećati u trenutku kada ostvarite postavljeni cilj? Kako izgleda prostor oko vas? Ko se sve nalazi u vašem okruženju? Šta vam ostvarenje cilja donosi? I jedno od najbitnijih pitanja – ZAŠTO vam je taj cilj bitan?

Na ovaj način ćete uspeti da kreirate osećaj koji ćete imati kada ostvarite cilj. Imaćete širu sliku o uticaju koji će ostvaren cilj imati na vas i vaše okruženje. Time će motivacija za rad na ovom cilju porasti.

Napravite listu aktivnosti koje bi trebalo preduzeti kako bi se cilj ostvario.

Definišite šta je sve potrebno da uradite kako bi zacrtani cilj bio ostvaren. Napišite što više opcija koje vas mogu dovesti do cilja, jer što je više opcija, veće su šanse da ćete ostaviti isplanirano. Razmislite o tome na koji način treba da se ponašate kao i o tome u kojim tačkama ćete kontrolisati da li stvari idu po planu. Što više aktivnosti obavite i precrtate na svojoj listi, to će vam i motivacija za naredne akcije biti veća.

Šta kada motivacija padne?

Postoje situacije i momenti kada će vam cilj izgledati predaleko, skoro pa nedostižno, što će uticati na pad vaše motivacije. U takvim trenucima, podsetite se cilja koji je postavljen. Pogledajte na svoju listu aktivnosti. Obratite pažnu na to koliko je već aktivnosti urađeno i opet, vizuelizujte sebe kao osobu koja je ostarila cilj.

Imamo još jedan savet!

S obzirom na to da je jedna od tema koju ćemo obraćivati na online NLP BOOSTER treningu i motivacija, razmislite o prijavi za isti. Naučićete koji su vaši pokretači motivacije, kako motivisani ljudi koriste NLP alate za postizanje ciljeva, kako da održite motivaciju, kao i koje alate da koristite za prevazilaženje prepreka na putu do uspeha. Mnogo zanimljivih tema, a potrebna je samo prijava! Vidimo se 25. maja!

Više detalja o treningu
Prijava za trening