blog slicice vanserijski menadz

Šta svi vanserijski menadžeri i lideri koriste u svom radu? (I ti to možeš da naučiš!)

22/03/2019

Primena NLP-a u poslovanju donosi brojne benefite i prilike za razvoj. Bilo da je u pitanju visoka motivisanost zaposlenih, efikasna komunikacija ili značajno unapređenje produktivnosti, efekti NLP metodologije u poslovnom okruženju su očigledni. Samo neke od njih su efektivnije podsticanje članova tima, smanjenje nesporazuma i povećanje zadovoljstva i produktivnosti zaposlenih.

Zbog toga je važno da menadžer ovlada NLP tehnikama i posveti se svom ličnom razvoju, jer će na ovaj način doprineti i razvoju svog poslovanja.
Pretpostavka je da će svaki menadžer koji ovlada NLP tehnikama doneti dvojaku korist za kompaniju. Sa jedne strane, on/ona će kroz lično usavršavanje postati vredniji član kolektiva, a sa druge strane, naučiće kako da utiče na ceo svoj tim i njihov uspeh. Ovo je posledica unapređene komunikacije, realnog sagledavanja ciljeva i povećane svesti o potencijalima svih članova tima.

U širokom spektru poslovne primene NLP metodologije, izdvajamo četiri najvažnije oblasti:

Кomunikacione veštine – glavna odlika uspesnih menadžera

Efikasna komunikacija je od vitalnog značaja za svakoga ko želi da bude izuzetan menadžer. Ona je ključ za pokretanje i održavanje odnosa između ljudi.
Loša komunikacija, kao što je ona uzrokovana upotrebom pogrešnih reči ili fraza, izazvaće konflikte na radnom mestu. NLP predstavlja siguran način eliminacije neefikasne i štetne komunikacije.
Isto tako, NLP je jedna od retkih metodologija koja istovremeno nudi više jednako efikasnih pristupa za poboljšavanje komunikacije na radnom mestu. Rezulat je uspešna, ubedljiva, jasna i precizna komunikacija. Pored toga, NLP može povećati sposobnost menadžera da se poveže sa drugima, kako bi izgradili poverenje. Dobro je poznata “tehnika usaglašenosti” pomoću koje menadžer može komunicirati sa najširim spektrom ljudi i održavati dugoročno kvalitetne poslovne odnose.

Stres menadžment i lični razvoj

Stres je fizička i mentalna reakcija koju doživljavaju sva ljudska bića. Originalno vezana za nepovoljne i opasne signale iz okruženja, u modernom poslovanju predstavlja hronično stanje. Ovo je posledica iskrivljene percepcije ljudi prema novim zadacima, izazovnim projektima i turbulentnom biznis okruženju. Menadžeri se posebno suočavaju sa mnoštvom izazovnih zadataka na radnom mestu, stoga je stres neizbežan deo njihove svakodnevice. Danas je efektivno upravljanje stresom i emocijama preduslov dobrog psiho-fizičkog stanja svakog menadžera. Primenom NLP-a, menadžer može naučiti kako da upravlja svojim emocijama. Jedna od NLP tehnika koja može pomoći da bi se smanjio nivo stresa je “sidrenje”. Primenom ove tehnike osoba može promeniti i najteža nepoželjna emocionalna stanja.

Liderske sposobnosti i uticaj

Veštine NLP-a omogućavaju lideru da efikasno motiviše i vodi članove tima. NLP tehnike mogu biti glavna podrška u stvaranju lidera koji su posvećeni definisanju ciljeva i kreiranju jasne vizije.
Jedna od NLP tehnika – ,,usaglašenost”, predstavlja stanje uspostavljenog ,,mosta poverenja i harmonije” između dvoje ili više ljudi. Ona može biti glavna potpora prilikom izgradnje poverenja između lidera i članova tima. Кada se poverenje jednom stekne, lider može početi da efikasno vodi i upravlja timom.
Postaje očigledno da efikasni lideri moraju imati utemeljene principe kontrole sopstvenog ponašanja kako bi podstakli zaposlene da se kreću unapred, ka cilju, kao pojedinci i kao tim.

Prodajne veštine

Već navedena NLP tehnika – ,,usaglašenost”, takođe je važna za razvoj prodajnih i veština održavanja dugoročnih odnosa sa klijentima. U prvim fazama prodaje može biti korisna NLP tehnika ,,perceptualnog pozicioniranja”. Sagledavanje situacije iz drugog ugla povećava verovatnoću dostizanja win-win rešenja. Pored toga, jezički obrasci, kao i napredne veštine postvaljanja pravih pitanja su izrazito korisni tokom pregovora. Rezultat njihove primene ogleda se u razumevanju pravog problema i potreba klijenta.

Veštine prodaje i pregovaranja su ključne karakteristike dobrog menadžera zbog značajne uloge koju imaju u postizanju željenog sporazuma i ostvarenju cilja. NLP tehnike su neodvojiv deo svake uspešne prodaje ili pregovora. Bilo da smo toga svesni ili ne.

Kao što ste videli, NLP metodologija podstiče ljude da dostignu svoj pun potencijal. Stoga ulaganje u lični razvoj odraziće se i na razvoj same organizacije u kojoj vi ili vaši zaposleni radite. Zato je neophodno da menadžeri razvijaju svoje veštine i podstiču isto kod svojih zaposlenih koristeći NLP metodologiju.

Pred nama je NLP Practitioner trening, na kome ćete naučiti 8 efikasnih NLP tehnika koje su primenljive u brojnim sferama – kako poslovnim tako i privatnim. Pročitajte više o treningu i sami odlučite da li je za vas.