nlp blog Da li je NLP dobra investicija

Poslovne veštine koje je neophodno masterirati

05/02/2020

Šta je za vas uspeh u karijeri?

Svako definiše uspeh drugačije. Jedina zajednička nit je da s obzirom na količinu vremena koje se provodi na poslu, volimo ono što radimo. Takođe, na poslu je za svakog pojedinca važno da je poštovan i cenjen. Karijerni uspeh je u velikoj meri u vašim rukama. Pored kompetencija koje posedujete, neophodno je izbrusiti određene veštine koje će vam olakšati put da postanete najbolji u onome što radite.

Da li znate koje su to veštine?

Aktivna komunikacija kao nezaobilazna veština u poslovnom svetu

Komunikacija je nezaobilazni aspekt svakodnevnice. U poslovnom svetu, aktivna komunikacija je ključ uspeha. Od zapošljavanja novog člana tima do uspostavljanja kontakta sa potencijalnim klijentima, efektivna komunikacija pomaže vam da odaberete pravu osobu koja će vam pomoći u realizaciji ciljeva.

Toni Robbins : „Da bismo efikasno komunicirali, moramo shvatiti da smo svi različiti u načinu na koji percipiramo svet i da to razumevanje koristimo kao vodič za našu komunikaciju sa drugima.“

Za uspešnu komunikaciju, potrebno je pažljivo slušanje. Šta to znači?

Ključni deo komunikacije je slušanje. Biti u poslu znači raditi sa drugim ljudima i kao lider i kao kolega. Obe uloge zahtevaju otvorenost i poštovanje. Unapređivanjem vaših komunikacijskih veština precizno ćete iznositi svoje ideje i razvićete empatiju koja će vam omogućiti da razumete mišljenje drugih.

Kako poboljšati komunikacione veštine?

Naučite da iskomunicirate ono što želite

Trebalo bi da budete u stanju da jasno iskomunicirate svoja mišljenja, misli i ideje, usmeno i pismeno. Izađite iz svoje zone komfora i razgovarajte na sastancima, postavljajte pitanja na konferencijama i vremenom vaše izjave će biti koncizne i jasne drugoj strani.

Poboljšajte veštine interakcije

Dobar način za poboljšanje komunikacije je upoznavanje klijenata i kolega na radnom mestu na ličnom nivou. Jednostavno, „kako ste“ i drugi  takozvani mali razgovori doprinose poboljšanju ove veštine.

Slušajte više nego što razgovarate

Kada ljudi razgovaraju, potpuno ih slušajte. Većina ljudi nikad ne sluša. U ljudskoj je prirodi da ljudi vole da čuju sopstveni glas i često zanemaruju mišljenje druge osobe. Međutim, ako samo vi govorite, to nije razgovor, već predavanje.

Prisustvujte treninzima

Niko nije rođeni komunikator. Ove veštine se uče. Tako da iskoristite znanje kvalifikovanih trenera i unapredite svoje veštine.
Tokom prvog modela NLP Practitioner treninga, stiče se znanje o neophodnim alatima svake aktivne komunikacije.

Upravljanje vremenom

Svi imaju istih 24 sata na raspolaganju. Kako onda neki ljudi uspevaju da izvrše sve zadatke u datom roku, a nekima uvek fali još? Vreme je najdragoceniji resurs u poslovnom svetu. Saputnik ka realizaciji ciljeva. Zbog toga, je veština upravljanja vremenom osnova za uspeh.

Šta predstavlja upravljanje vremenom?

Upravljanje vremenom je proces planiranja i kontrole vremena utrošenog na određene aktivnosti. Poboljšanje veština upravljanja vremenom na poslu omogućava vam da poboljšate svoje performanse i postignete željene ciljeve uz manje napora i efikasnije strategije. Upravljanje vremenom odnosi se na način organizacije utroška vremena na različite aktivnosti. Na NLP Practitioner treningu, uče se različiti alati i tehnike koji će vam pomoći da uradite više zadataka za manje vremena.

Na koji način se bolje upravlja vremenom?

Postavljanje SMART ciljeva

Ciljeva koji su specifični, merljivi, dostižni, relevantni i vremenski ograničeni – uvek pitajte da li vaše ideje odgovaraju tim parametrima pre nego što definišete bilo koji cilj.

Delegiranje posla

Vežbajte zadatke delegiranja, pronalazeći najbolje prakse koje će vam pomoći da delegirate pravilno i najefikasnije.

Recite NE

Vežbajte kako da kažete „Ne„, efektivno, ali uljudno.

Korišćenje Pareto principa

Koristite Pareto princip kako bi postigli maksimalne rezultate uz minimalni napor.

Delegiranje posla


Delegiranje posla je osnova uspešnog poslovanja jedne kompanije. Podrazumeva prenošenje odgovornosti za izvršenje zadatka ili projekta. Ova veština zahteva razumevanje i praksu.

Zašto je delegiranje bitno?

Vođenje tima ili sam rad sa ljudima ne znači da preuzmete sav posao na sebe. Bez obzira koliko ste talentovani i obrazovani, jedna osoba ne može izvršiti sve zadatke u cilju realizacije ciljeva. Sposobnost da se okružite talentovanim ljudima koji mogu popuniti praznine u vašem znanju i stručnosti pomoći će vam da kompletirate projekte svih vrsta.

Delegiranje je takođe važan detalj upravljanja vremenom. Ako sve preuzmete na sebe, verovatno će propasti vaš rad u ključnim oblastima.

Koji su koraci efektivnog delegiranja?

  1. Izaberite pravu osobu za svaki zadatak
  2. Uskladite zahteve posla sa sposobnostima osobe
  3. Delegirajte ceo posao. Stopostotna odgovornost za zadatak je glavni motivator performansi. Što češće dodelite odgovornost pravim ljudima, oni postaju kompetentniji.
  4. Delegirajte jasne ishode koji su merljivi

Uspeh je sinergija znanja, navika i veština. Neophodno je da potrebne veštine maksimizirate kako bi došlo do napredovanja u karijeri. NLP Practitioner nudi usavršavanje poslovnih veština u cilju pozitivnih rezultata nakon svakog pregovora, precizno postavljanje ciljeva i potrebnih targeta, kao i potrebnih metamodela.

banerblog